2018. március 03. szombat – 04. vasárnap

2018. március 03. szombat – 04. vasárnap

atorok

A teljes tisztaságot hangsúlyozzák az égi jelzések, mind a Tisztaság Angyala, a Vízöntő csillagképe által, mind pedig az igaz mélységek neptuni erőit felvonultató bolygók által. Úgy tudjuk csak tökéletesen kitisztítani önmagunkat, helyzetünket és tudatunkat, ha minden kis hazugságot, elhallgatást, félreértést, füllentést félreteszünk és a teljes, tökéletes őszinteségre, a tiszta információáramlásra törekszünk. Ha korlátok nélkül, szabadon adunk, közlünk, alkotunk, teremtünk. Így építő és tiszta energiát viszünk teremtéseinkbe.

SZOMBATON a Hold a Szűz csillagkép múltból ellépő részénél jár, késő estére ér a közepéhez. A belső fénymunkák és aratások ideje ez. „Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát…” Estére a lelassulás, a jelenlét, a célokra fókuszálás jelenhetnek meg.

VASÁRNAP a Hold már a Szűz jövőbe lépő részénél, a jövő érdekében tett lépéseket segíti. A Mars a Kígyótartó csillagkép alfa csillagát, a Rasalhague-ot közelíti, így a beavató-gyógyító erők most a férfi minőségen keresztül érkeznek. Most különösen időszerű az erőink kézben tartása, irányítása, a tudatosságon keresztül, a vágyaink szerint.

Ezen a napon áll együtt a Nap és a Neptunusz, vagyis a fény és a mélylélek princípiumai; illetve a Merkúr és a Vénusz is, a gyermeki minőség, az információáramlás és a termékenység, szépség bolygói. Most kapunk mélységesen tiszta rálátást önmagunkra, érzelmeinkre. Most van ideje érzékeltetni és kimondani, megbeszélni a múltból visszaköszönő témákat, élni azzal a lehetőséggel, hogy emberi kapcsolatainkban esélyt kapunk korlátok nélkül létezni! Meglehet, kellemetlennek tűnik először belelépni egy helyzetbe, de éppen a mély szembesülésen át jönnek meg a felszabadító, oldó folyamatok.

Égi segítséggel, sugallatokkal, hirtelen bevillanó ötletekkel és megoldásokkal támogatják az égiek ezeket a helyzeteket. Késő este lelki erőt érezhetünk, megújuláson, átalakuláson megy végig a lélek, amely új utakat nyit meg. Kapcsolatok rendeződnek, tisztulnak, rég húzódó karmikus kötelékek oldódnak, a tiszta világosság és megértés fényében.

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Lori A. Andrus – Torokcsakra