2018. júliusi csillagüzenetek – II. rész – Égi testvéreink helyzete, a Merkúrtól a Plútóig

2018. júliusi csillagüzenetek – II. rész – Égi testvéreink helyzete, a Merkúrtól a Plútóig

Ebben a hónapban az égitestek szinte mind az emlékezés üzeneteit hozzák. Itt az idő visszatekinteni és a múlt tisztánlátása által megértésre, döntésre, megoldásra jutni, békébe kerülni önmagunkkal, életünkkel.

emlékek

Merkúr – Információáramlás, közvetítés, intellektus, gondolatok, kommunikáció, megértés

A Rák csillagkép befogadó szeretetével töltekezik a Merkúr a hó elején, így gondolatainkba és szavainkba is ezt az erőt tölthetjük. Fontos lehet, hogy szellemileg, illetve kommunikáció során mire nyílunk meg és mire nem – ezt a lelkünk szerint ideje eldönteni. Július 26-ig az Oroszlán Napútra hajló feje alatt végigvonul a Merkúr, így hó közepe-vége felé az önmagunkra (és múltunkra) való tiszta rálátás ideje jön el, azonban 26-tól a Merkúr irányt vált és visszatáncol a Rák elengedő ágáig (augusztus 19-től halad majd újra előre). Vagyis egy rálátási folyamaton végigmegyünk ugyan, de mindez nem elég – augusztus 19-ig van időnk még tisztábban látni önmagunkat, saját cselekvéseinket, teremtéseinket, az ok-okozati összefüggéseket, melyeket mind magunk tettünk lehetővé – majd van lehetőségünk megválni mindattól, ami nem hozzánk tartozik, egyben engedni megszületni azt, ami igen.

Vénusz – termékenység, bizalom, harmónia, nőiesség, testiség, emberi kapcsolatok

Az Oroszlán csillagkép feje alól indulva, a Szűz elrugaszkodó, elinduló részéhez tart ebben a hónapban a Vénusz. A hó elején így kapcsolatainkban, teremtéseinkben a tiszta rálátás idejét éljük. A múltba visszatekintve önnön cselekedeteinket érdemes újraértékelni. Az Oroszlán fényerejének hangsúlya által most a feltétlen szeretet tápláló erejét idézhetjük kapcsolatainkba, ugyanakkor megtanulhatunk még inkább urává válni sorsunknak és megtapasztalhatjuk a puszta életszeretet kiteljesítő állapotát.

Mars – erő, energia, egyenesség, bátorság, férfiasság, szellemi kitörés és emelkedés

A Bak csillagkép elején, a Bak fejéhez tér vissza a Mars, így ő kiemelten hozza a múltba való visszatekintés és emlékezés élményének kitörést, emelő erőt adó megéléseit. Érdemes figyelni az apró, pillanatnyi élményekre, melyek átütő erővel bírhatnak most. A vízöntő Mars ugyanakkor a férfi minőség tisztulását, a tudattágító erőt, az új dolgokra nyitás által pedig a szabadulás élményét hozza el.

Jupiter – kitágulás, igazság, bölcsesség, hit, magas tudás

Az igazság mindig a lélek igazsága, és mint olyan, láthatatlan. A skorpió Jupiter is erre mutat most rá, az Angyali Szűz csillagképben haladva, angyali segítségről, támogatásról, segítő sugallatokról üzen. A lélek most eleve e nemes, emberfeletti minőségekre törekszik. Mélyen belül érezhetjük és láthatjuk ezt. Július 10-től a Jupiter itt, az Angyal csillagainál, a Mérleg csillagkép felé indulva fordul direkt irányba, ettől kezdve előre halad, így a hétköznapok szintjén is megmutatkozhat az igazság. Augusztusban lép majd újra a Mérleg csillagképbe, amikor is azonnal megmérettetik majd a szív igazsága.

Szaturnusz – megszentelés, valódi értékek, határaink, isteni minőség vizsgája, koncentráció

Saját uralmi jelében haladva a bak Szaturnusz az eddig működtetett rendszerek vizsgájának idejét hozta el. Bármilyen rendszerben gondolkodunk, bármit működtetünk – most semmi nem maradhat életben, hiszen egyetlen dolog fontos csak igazán: a lélek tudatossága! Vagyis minden, ami értelmi alapon működött, most érvényét veszti és marad a lélek, az érzés, az érzékelés jelzése és biztossága. A Nyilas csillagképben haladva a Szaturnusz is a múltból visszatérő minőségeket hozza el újra, mindazt, amivel még sorsszerűen dolgunk van, ami a sors ajándéka számunkra. Rámutat a valódi céljainkra, nekünk csak mernünk kell követni azokat.

Uránusz – tudattágítás, tisztító erő, szabadság, újra való nyitás, különlegesség

A Halak csillagképéből kilépve, a Kosba még meg nem érkezve, e két csillagzatot áthidaló erő most az Uránusz. Az összegzés általi elindulás, továbblépés és új kezdet üzeneteit is hozza, az alapján, hogy érdemben számot vetünk a múlttal és a múlt megéléseivel. Mélyen alatta a Cet a belső elvonulás, a bensőnkre való figyelem által az új ember megszületését üzeni. Az Eridanus folyó pedig a belső, spirituális utat, melynek Angetenar csillagához közelít már az Uránusz. Az Angetenar a nagy folyó legnagyobb kanyarulatának csillaga, amely hatalmas sorsváltozást, irányváltást és belső elindulást mutat! Hamarosan bekövetkező irányváltása miatt azonban nem éri el őt az Uránusz – erre majd csak 2019. április 28-án kerül sor.

Neptunusz és Plútó – A Neptunusz a lelkünk legmélyebb titkait, rejtekeit, érzésvilágát, a kozmikus egységet, az ezzel együtt megnyíló érzékfeletti érzékelést jelképezi, a Plútó pedig a mélységek és magasságok, a transzformáció, a minőségi szintemelkedés és újító-gyógyító erő princípiuma. Előbbi a Vízöntő csillagzat jövőbe ömlő vizénél most jó ideig a mély lelki világunk tisztításának, a mélyben lévő félelmek kioldása által az egységbe és harmóniába kerülést üzeni. Utóbbi pedig a Nyilas csillagkép Tejútról leérkező részénél a már megszerzett, lehozott tudás és erő, a magasabb igazságok megismerése általi gyökeres, radikális megújulást, átalakulást.

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Pinterest