2018. július 02 – 08. Heti asztrozófiai útmutató

2018. július 02 – 08. Heti asztrozófiai útmutató

hullámnap

Ezekben a napokban, ezen a héten varázsolódik egy nagy, égi háromszög, a Nap, a Jupiter és a Neptunusz összekapcsolódásával. Kiemelt ideje lesz ennek a szerdai nap hajnala, amikor is a Hold is becsatlakozik a Neptunhoz, így ebben a korai időszakban, legtöbben álmok formájában kapjuk a lélektől érkező információkat. A Hold és a Neptunusz a két lélekbolygó – amikor az álmok idején ők ketten alkotnak bármilyen aspektust, akkor a lelki társak összekapcsolódása is erőteljesebben, tisztábban érzékelhető.

Emellett csütörtök és vasárnap lesz még két fontos tetőpont. Csütörtökön 13:05-kor tetőzik a Nap és a Jupiter trigon aspektusa, amely a fény, a világosság és az igazság, hit, bölcsesség erejét kapcsolja egybe. Ideje van világosan látni az igazságot, a válaszokat bármilyen kérdésünkre, az eddig rejtett, nem látható, mégis jelen lévő dolgokat. Vasárnap pedig a Nap és a Neptunusz kapcsolata csúcsosodik, 16:52-kor. Ez az időszak már a lélek legmélyebb, legrejtettebb rejtekeire is rávilágít, fényt kap a lelkivilágunk legmélye, erőt kapnak az érzések és érzékelések.

A háromszögek, trigonok mindig erőt adó, energetizáló, lelkesítő, inspiráló állapot jelölői. A fénybe emelkedés aspektusa a trigon, amely most, a fényt adó, világos rálátást hozó Nappal és a lélek mélyének proncípiumával, a Neptunnal, még inkább arról szól, hogy ideje fényt vinnünk a tudattalanba, a mélységekbe, az érzelmekbe. A Zodiákus körön a vizes jeleket (Rák-Skorpió-Halak) köti össze ez a trigon, így elsősorban lelki-érzelmi inspirációk megélése jön el. Késztetést érzünk, kapunk bizonyos dolgokra, megélésekre. A Nap trigonja rálátásra, cselekvésre, aktivitásra, önálló életvezetésre serkent. Otthont teremteni bent és kint, hazatalálni lélekben. A Jupiter trigonja igazságosságra, a valóság tudására, tanulásra és tanításra, adásra, segítésre, mélységes hittel való cselekvésre, az élet örömeinek megélésére inspirál. A Neptunusz trigonja egységélmény megélésére, a fantázia és képzelet teremtő erejének használatára, feloldódás és mélységes harmónia megélésére ösztönöz.

A csillagképi háttér a legbeszédesebb: a Nap az Ikrek csillagzat alatt a halandó és halhatatlan minőségek megtapasztalásáról, a különbségek közötti mélyebb összefüggések, az egység meglátásáról szól; a Jupiter mögött az Angyal csillagai küldik sugallataikat és jeleiket, a Neptun mögött pedig a Tisztító Angyal,a  Vízöntő jövőt tisztító vize a mély, belső tisztulásról, oldásról, a szabad tér készítéséről üzen…

alámélybe

HÉTFŐN a Hold a Vízöntő csillagkép alatt jár, lelki tisztogatásnak, szabadságnak, életadó erőnek nyit teret.

KEDDEN a Vízöntő jövőbe ömlő vizénél már a jövőért történő tisztulás zajlik.

SZERDÁN a Halak csillagképbe, a visszaúszó hal alá érkezik, eljön az ideje annak, hogy azokkal a minőségekkel találkozzunk újra, melyekkel még dolgunk, tennivalónk, megélni valónk van.

CSÜTÖRTÖKÖN a Halak csillagzat alatt folytatja útját, ugyanakkor a Merkúr-Mars aspektus a rálátó megértés, a világos kommunikáció és a szabadságra irányuló törekvéseknek, az újítás akaratának egyesülési vágyát hozza.

PÉNTEKEN a Hold tovább vonul a Halakban, a mély, belső rend megalkotásáért, sorsmunkáink bevégzéséért.

SZOMBATON a Halakból a Kos csillagkép alá érkezik, ez a nap az összegzés általi új kezdeteké. Késő délután a Hold-Uránusz együttállással lelki megújulást, új gondolatokra való nyitást, ezzel együtt hirtelen megnyíló megoldásokat, sugallatokat, ötleteket is kaphatunk.

VASÁRNAP a Kos csillagkép alatt járó Hold már a távoli, nemes célokra szegezi lelki szemeinket, ezek adnak erőt az új elinduláshoz, melybe érdemes energiát, erőt fektetni.

Zentai Anna

asztrozófus

Képek: Pinterest