2018. január 31. szerda – A telihold üzenete

2018. január 31. szerda – A telihold üzenete

Darvas Diána Seteleg

A Hold ezen a napon a Rák csillagkép alatt jár, ami belső otthonunkat, a lélek templomát, az igaz önvaló magját jelképezi. A megnyíló és befogadó ágat a növelő, tápláló, megtartó erő ága követi, majd az elengedő, önálló útra bocsátó erőtérbe érkezik a lélek. Különlegessége még a mai napnak, hogy a Jupiter, a szeretet bölcsességének planétája ma ér a Mérleg csillagkép közepére, így a tudás, a hit, az igazság, a bizalom és derű energiájához a tökéletes egyensúly és harmónia, kiegyensúlyozottság állapota kapcsolódik. A Merkúr pedig ma lép a Vízöntő jegyébe az évkörön, így kitágulnak a kommunikációs terek, kiszabadulnak a gondolatok, szavak és mondanivalók, ideje jön tisztázó beszélgetéseknek, szabad információáramlásnak!

A telihold, azaz a Nap és a Hold szembenállása 14:28-kor teljesedik ki. Ilyenkor a szeretet-erők áradását jelképező csillagunk egy az egyben, teljességben megvilágítja a lelkünket jelképező Hold Föld felőli oldalát – vagyis a lélek elérhető, érzékelhető síkjainak egészére vagyunk képesek tisztán rálátni. Ösztönösség és cselekvés, érzés és tetterő kapcsolódik össze.

Az égbolton a Bak-Sárkány csillagkép közepén, testénél látható a Nap, azon a ponton, ahol a sárkány farka a Vízöntő által kiöntött víz hullámaiba merül. A Hold pedig, vele szemben, a Rák csillagkép elengedő ágánál, a Hydra lehajló feje felett jelenik meg. A lélekben megélt alázatos elengedés és ugyanakkor sorsfeladatunk világos tudata és vállalása, az ez által már beinduló tisztító folyamatok vannak hát jelen!

Érdemes figyelni arra, mit érdemes elengednünk, illetve, mit érdemes felvállalni és őrizni ahhoz, hogy lelkünk szomját csillapíthassuk, önazonos életet építhessünk.

Az ember által alkotott évkörön az Oroszlán-Vízöntő tengelyen látható ez az oppozíció. A lélek, az ösztönök uralása és azt kiegészítve a tisztító cselekvések, a szabadon használt tetterő jelennek meg. Hiszen csak akkor mondhatom, hogy szabad vagyok, ha én magam uralom és irányítom az életemet, különösen a lelkemet! …és akkor vagyok csak vezetője, működtetője az általam élt rendszernek, ha szabad vagyok és cselekvéseimet tisztán engedhetem.

Az aktuális égi kép asztroszkópjában mindez a 2-8. életházak tengelyére esik, vagyis a termékenység, a bizalom és biztonság tengelyére. A Hold lelki termékenyítő erőket, érzésekből fakadó anyagi teremtést; a Nap pedig a felszín mögé látást, mélységes szeretetet, az érzésekben való biztonság erejét szimbolizálja. Kint is, bent is biztonság van – üzeni a telihold!

atelihold

FényKép: 1.Darvas Diána Seteleg 2. Stellarium planetáriumprogram

Zentai Anna

asztrozófus