2018. január 08. – 14. A második hét csillagüzenetei

2018. január 08. – 14. A második hét csillagüzenetei

sas

Meghatározó most a Nap, a Vénusz és a Plútó együttállása a Bak jegyében, a Nyilas csillagkép alatt. Nagy energiákat, magas szintű tudást veszünk fel és hozhatjuk is le azt, földi kalandjátékaink színterére. A Vénusz, mint az ősbizalom, termékenység, szépség és emberi kapcsolatok megjelenítője, most a világosságot és cselekvő, irányító erőt jelölő Nappal és a megújító, átalakító és felemelő erőt jelképező Plútóval egyesül. Hétfőn így, együtt kerülnek szextil kapcsolatba a Mars-Jupiter együttállással, ami az eddig megélt tapasztalataink összefonásával megértett következtetéseket, felismeréseket, szintézist hozza el. Segít és támogat a jelenünk alakulásában, mély megértéssel és fokozatos megnyílással.

Kedden teljesedik ki e három planéta egzakt együttállása, így ekkor éri el tetőpontját ez az összeadódott erő. Gondoljuk át, mi az, ami felé hív a szívünk, de folyamatosan ellene magyarázkodunk, félünk, avagy hitetlenkedünk vele kapcsolatban? Ezen belső korlátozásokat, önakadályoztatásokat tudjuk most felülírni és engedni önmagunknak, hogy mindaz, amit szeretnénk, mégis működjön. (Ismétlés: kulcsszó az “engedem”!)

Már most érzékelhető, hogy az eddig megkötő karmikus szálak kezdenek kioldódni. Hétvégére ez az együttállás kerül a megvalósítás fényszögébe az Uránusz bolygóval, vagyis eljön az ideje annak, hogy mindezek által konkrétan, kézzel foghatóan felszabaduljunk régi terheink alól, kioldva a karmikus súlyokat, elengedve a visszatartó erőket, kitágítva tudatunkat, teret adva új és tiszta gondolatoknak, lehetőségeknek. Most a szabadság, a megkönnyebbülés, a kötelékek elengedése, a valódi vágyak felszabadítása, a tiszta tér megteremtése időszerű. Ebben segítenek hirtelen érkező, váratlan meglepetések és különleges, újszerű élmények is.

Hétfő – Hold a Mérleg légies jelében járva a kapcsolatokra való érzékelésnek, lelki harmóniának idejét mutatja. Hátterében a Szűz csillagkép a belső munkák, rendezkedés és aratás üzenetét hozza, immár a jövő eredményei felé haladva.

Kedd – A Hold az Angyal csillagai alatt járva, még több angyali jelzéssel lát el bennünket, a lelki nemességet érzékeltetve.

Szerda – A Hold a Skorpió jegyébe lépve lelki termékenységet, lelki erőt ajándékoz, mögötte továbbra is az Angyal ragyog.

Csütörtök – A Mérleg csillagképbe beúszva, a Hold az égi törvénykezést érzékelteti.

Péntek – A Skorpióból a Nyilasba lépve, a Holdon át a lélek mélységeiből a szellemi magaslatokra érzékelhetünk, megtalálhatjuk a bölcs válaszokat eddigi kérdésekre, lélekben érzékeljük az igazságot. A Kígyótartó gyógyító erőterébe érkezik most a Hold.

Szombat – Vasárnap – A Hold a Skorpió és a Kígyótartó csillagzatok között, misztikus befelé fordulás idejét üzeni. A legmélyebb igazságokra érzékelést, a legmélyebb szeretet érzését, a legbensőbb átalakulás szenvedélyes erejét, egyúttal gyógyító erőket mozgat meg bennünk.

 

Zentai Anna

asztrozófus