2017. szeptember 23. szombat – 24. vasárnap

2017. szeptember 23. szombat – 24. vasárnap

kék csillag

SZOMBATON a Hold folytatja útját az Angyali Szűz csillagainál. A nap folyamán megérthetjük, mennyire fontos irányítás alatt tartani ösztöneinket és sorsunk folyamát. A múlt tapasztalataiból építkezve, emberi kapcsolatainkról tehetünk összegzéseket. Estére a Hold a Mérleg csillagképbe érkezik, ráérzékelhetünk a múlt igazságaira, valóságára. Mélyebb érzelmi impulzusok érhetnek, intuíciónk fokozódhat. Tisztító szertartást, meditációt a kora esti – esti órákban érdemes végezni. Egy, a lelkünket mélyebben érintő oldó folyamat is zajlik már, ennek vasárnap este lesz a tetőpontja.

VASÁRNAP a Hold a Skorpió jegyében, a Mérleg csillagkép alatt járva érzékelteti a lélek hívásain, érzetein keresztül, hogy mit jelent a magasabb igazság, az égi rend. Lelki mélységekből meríthetünk az átalakuláshoz. A lélekben rejlő, megtalált erő, bizalom és biztonság segít magasabb szintre lépni.

A nap elején tudjuk működtetni a megértő kommunikációt, a lélekből való közléseket. Késő este lesz egzakt (22:04-kor) a Mars szembenállása a Neptunusszal, ami ebben az időszakban meghozhatja a lélek számára az átbillenést egy kiegyensúlyozott, harmonikus, félelmek nélküli egységállapotba. Éppen ez a célja. Az utóbbi napokban, különösen a hétvégén, ennek az intenzív, mély lelki impulzusokat adó erejét érezhettük. A Mars az Oroszlán csillagkép alatt, a Neptun a Vízöntő csillagzat jövőt tisztító csillagainál jár most.

A folyamat során e két erő egymást folyamatosan inspirálva törekszik kiegészülni, egyensúlyba és egységbe kerülni bennünk. A kezdet és a mélység, az erő és a feloldódás jelenhet meg. Alacsonyabb szinteken, vagy a folyamat indításaként megtapasztalhatjuk a küzdés és függés élményeit, az akarás és önsajnálat, az erőszak és félelem, vagy a vágyak és illúziók játékait. Magasabb szinteken már az egyenesség és a mély érzelmek megélése, kifejezése, bizalma, a bátorság és egység, a szellemi erő és harmónia állapota jelenhet meg. A marsikus erő most a lélek mélyére hatolva próbálja meg felszínre hozni a még bennrekedt, mélyre nyomott, elrejtett érzéseket, fájdalmakat, titkokat és a kiteljesedést blokkoló, letapadt ítélkezéseket. A megoldás: engedni! Végigjátszani a folyamatot, merni érezni, azzal a tudattal, hogy mindaz, ami felszínre jön, a megtisztulás erejében most kioldódhat és átalakulhat. A Vízöntő csillagainak fényében fürödve a lélek mélyén zajló oldások történhetnek meg, egy szebb, boldogabb, teljesebb, szabadabb élet előkészítéseként. A Mars innentől már emelő erőként, vitalitásként, nyílt és szeretetteljes késztetésként van jelen. A Neptunról pedig érdemes tudni, hogy a bennünk élő, valódi, legmélyebb érzéseket, érzelmeket és érzékeléseket jelképezi, amely mindig igaz! A lélek finomságát, amely annyira mély és lágy, hogy amíg nincs benne teljes bizalmunk, addig ki van téve a külső hatásoknak, amelyek elbizonytalaníthatják – ám amint megtörténik az önmagunkkal való egységesülés, a lélekben való mélységes bizalom, a teljes őszinteség, mindez feloldódik. Ez az önazonos, lélekben teljes állapot, melyben külső hatás már nem tud megingatni, egyben energetikai védelmet is biztosít.

Fontos tanítása lehet ezeknek az időknek, hogy ha bármit szeretnénk megvalósítani, elérni, akkor ne feledjük a teremtés törvényét: „megvágyni és elengedni!”. A vágyott dolgokat ugyanis addig tartjuk távol magunktól, amíg akarjuk őket, amíg tudatosan próbálunk belenyúlni az élet áramlásába. Az akarás ellenerő.

Egyetlen dolgot tehetünk: nemesedhetünk. Vagyis nemet mondhatunk mindarra, ami nem vagyunk, ami nem felelt meg a teljesség vizsgáinak, amit nem akarunk már működtetni. Letisztíthatjuk magunkról mindezeket a minőségeket és lehetünk ezután teljes hittel, bizalommal önmagunk és sorsunk iránt. Ebben a nyugalmi, élettel, örömmel, hittel és bizalommal teli, energetikailag tiszta, erőkifejtés nélküli állapotban tud becsatlakozni minden új energia.