2017. január 30. hétfő – február 05. vasárnap

2017. január 30. hétfő – február 05. vasárnap
Asztrológiai előrejelzés az 5. hétre

nagy medve g

HÉTFŐ – A Hold a Vízöntő csillagkép alatt jár, a déli órákban együttáll a Neptunusszal. A lélek bolygói találkoznak, így az érzések, lelki impulzusok, intuitív érzetek áramlása jellemzi a mai napot. Mélyebben érő lelki élmények azért jöhetnek, hogy az eddig tudattalan tartalmakat megtisztítsuk. A Merkúr és a Plútó együttállása a Turul madár szárnyhegyén továbbra is mélyebb megismerésre, megértésre, szellemi-kommunikációs készségeink regenerálására, megújítására ad lehetőséget.
KEDD – A Hold, a Vénusz és a Mars is a Halak csillagkép visszaúszó részénél jár. A lélek eldöntheti, megéli-e, megoldja-e a múltból visszatérő élményeket, helyzeteket? A lelki béke, a család és otthon harmóniája kerülhet ma előtérbe. Múltból hozott művészi tehetségünket kamatoztathatjuk, lelki termékenységgel, illetve a női minőség megismerése, működtetése által élhetünk meg szép élményeket. A planéták felett a Pegazus szállítja égi híreit, ötleteit a munkáink megoldásához.
SZERDA – Már eddig is aktívabb álomélményeink lehettek, de február elsején külön érdemes megfigyelni, lejegyezni álmainkat. A Hold és a Mars együttállása a lelki erőt, akaratot jelképezi, a Merkúr és az Uránusz pedig kaput nyit a szellemi megértéshez, tisztuláshoz. Kedden és szerdán így kedvez az idő a tisztázó beszélgetéseknek és hirtelen bevillanó gondolatoknak. Érdemes új gondolatokra, eszmékre is nyitottnak lenni.
CSÜTÖRTÖK – A lélek nem akkor van útja magaslatán, ha ki akar lépni a körforgásból – sokkal inkább akkor, ha vállalja feladatait, végzi munkáit, élete megoldására törekszik és segíti társait is az úton. A mai napon eldönthetjük, milyen irányban szeretnénk folytatni az utat. Erőt kapunk ahhoz is, hogy a lehúzó érzésekből felemelkedve, belső munka által leszámoljunk azokkal a visszatartó erőkkel, melyek miatt eddig nem engedtük magunkat fejlődni. Délelőtt a lelki-érzelmi szabadság és függetlenség, a családi karma oldása, az új utakra lépés időszerű. A Merkúr és a Jupiter fénykapuja délután lesz egzakt – múltból hozott tudást arathatunk, igaz erkölcsi értékekre építhetünk, megértés és beszélgetés által rendezhetünk kapcsolatokat. Érdekes, hogy a mai világban már nem az számít különlegesnek, ha valaki halad a korral, hanem az, aki az ősi, hagyományos értékek szerint él – ezt is tanuljuk most, így érdemes először gondolkodni, azután cselekedni. Az igazmondás, a bizalom, a szellemi-kommunikációs haladás általi előrelépések napja ez. Talán elsőre nem tudunk mindent elfogadni – hiszen a leszűkült tudatot nyitni kell, tágítani, hogy megnyíljon a magasabb rendűre.
PÉNTEK – A Hold a Kos csillagkép alatt járva segít felismerni saját fényhiányos oldalunkat, állatias ösztöneinket, így azt is, hogy mely irányba érdemes tovább indulni, hogy a múltban tapasztaltaktól eltérően immár jobb következményeket teremtsünk. A Vénusz a Kos jegyébe lép a mai napon, de mögötte továbbra is a Halak csillagkép ragyog, annak is a múltba visszaúszó halának fonala. Kapcsolati, párkapcsolati téren és az érzéki vágyak szintjén most a visszatérő, megoldandó minőségek és képességek időszakát éljük. Kötések eloldása, szálak elvágása, mély belső rendrakás ideje ez. A kos Vénusz mostantól tüzesebb, szenvedélyesebb vágyakkal, kapcsolati szinten új kezdetekkel való találkozást mutat. Az új kezdet mindenképpen azt kell jelentse, hogy nem a régi elv szerint működünk, hanem magasabb szintre tudjuk emelni létezésünket. Vágyainkon szellemi akaraterőnk uralkodik. A harmónia, a béke, a szépség jegyében tudunk új dolgokat elkezdeni. A Mars és a Vénusz közelsége miatt előtérbe kerültek már a férfi-nő kapcsolatok, működések. Magasabb törvényszerűségek megismerése által új korszakba léphetünk a kapcsolatainkban.
SZOMBAT – A Hold által továbbra is magunk előtt érezhetjük a távolabbi célokat, ezért minden erőnket összeszedve az új kezdetekért dolgozunk. Nagyon termékeny a mai nap is. Tartsuk szem előtt, hogy a biztonságot soha nem egy másik emberben, vagy rajtunk kívül álló dologban leljük meg – a belső stabilitás eleve rendelkezésünkre áll. A tisztító cselekvések és a lelki bizalom-biztonság, a mélyebb megértésre törekvés, a változáshoz kapott inspiráció szele lengi át ezt a napot.
VASÁRNAP – Érdemes pihenésre és feltöltődésre szentelni a mai napot, illetve az emberi-kapcsolati, akár párkapcsolati működések tanulmányozására, hiszen ma finomabb formában, a megértés és összegzés szintjén, de ismét sokat tanulhatunk férfi és női működésekről. Termékeny, szellemi tanításokra (akár olvasásra) alkalmas, felismeréseket támogató nap a mai. Késő este mélyebben érintheti meg valami a lelkünket – hagyjuk, hadd hatoljon a szívünk mélyére az élmény, mert a bennünk mélyebbre temetett blokkok tudnak feloldódni, kitisztulni, az egységesülés és harmónia érdekében!

Zentai Anna
asztrozófus