2016. január 21.-22-

Január 21. csütörtök – 22. péntek – Az elkövetkezendő két nap főbb történései közé tartozik egyrészt a nemes küldetések, az átlagból kiemelkedő, vagy magasabb szintű képességek és feladatok felvállalása, másrészt egy szellemi transzformáció, beavatás titkos tudásba, felső világokból érkező szeretet-bölcsességbe. Előbbire a Hold és a Betelgeuse csillag együttállása kapcsán adódik lehetőségünk (ez minden hónapban egyszer megtörténik), csütörtökön, ennek hangsúlyos ideje 12 és 13 óra között van. Utóbbit pedig a Merkúr és a Plútó bolygók együttállása mutatja, amelynek egzakt ideje pénteken 11 óra tájban van, a Nyilas csillagkép hátán. Erre az energetikára érdemes odafigyelni, hiszen 2016-ban még többször vissza fog térni, így most tanuljuk meg első ízben használni, működtetni. Így ezekből a mostani tapasztalatokból később is építkezhetünk majd.
Csütörtökön a Hold Nimród csillagai alatt járva, a felfényesítés idejét mutatja – bátran nézzünk szembe rossz szokásainkkal, önzéseinkkel, vagy bármivel, ahova szeretnénk fényt vinni! Erre van most lehetőségünk. Estére a Hold már az Ikrek csillagkép lábaihoz ér, a különbözőségek megtapasztalása kezdődik és pénteken is ennek van ideje. 
Pénteken a Nap belép a Bak csillagképbe, elérve annak Tejútra néző fejét. A múltba való visszatekintés és a magasabb minőségek látása is jelen van. A Bak idején a már megszületett fény, az értékek őrzésének fázisába érkezünk. Ideje van felvállalni sorsfeladatainkat, bölcsülni eddig megélt élményeink által.
A Merkúr és a Plútó együttállásakor a mélyre ható és a magasra emelő beszélgetések, a gondolatainkban rejlő erő és hatalom, a szellemi regenerélódás idejét éljük. A Plútóban rejlő erő által bármilyen mélyről képesek vagyunk magasra törni, felemelkedni (akár a negatív gondolatokon való uralmunkkal). A beszélgetésekben a szokásosnál is nagyobb energia jelenik meg – az is fontos lehet, hogy ne manipuláljunk másokat, hanem önmagunkon, saját tudatunkon tudjunk hatalmat gyakorolni, szellemi emelő erőinket kihasználni. Egyúttal ideje a félelmek, gátlások tudatos meghaladásának, önértékelésünk megerősítésének is. Mindez most a szabadságra nyit kaput, megvalósíthatók a karmikus oldások és tisztulások. Ha a beszélgetések során valami erőteljes hatást vált ki bennünk, arra érdemes figyelmet fordítani, mert egy tisztább, könnyebb, szabadabb léteéshez, tágabb látókörhöz, új lehetőségekhez vezet!
Az alvilág urának, Hádésznak a találkozása a bármely létszintre bejáratos Mercuriusszal, a legtágabb dimenziókban való (információ)áramlás lehetőségét adja. Saját tudatunk legmélyén zajló működések megértésére, információk mélyről való felszínre kerülésére, vagy magasról a mélybe áramlására van lehetőség. Most képesek vagyunk, minden eddigi önkorlátozásunk ellenére, kimondani, kinyilvánítani a legmélyebbről eredő érzéseinket és gondolatainkat is. Hádésztől nem kell félni – saját magunk sokszínűségének egyik oldala ő is, akárcsak Mercurius.

ZenTaiAnna