2016. január 12.-13.

Január 12. kedd – 13. szerda – A Hold a Bak és a Vízöntő csillagképek alatt jár kedden, majd szerdán már tisztán a Vízöntőben, így most van igazán ideje, hogy munkáink, feladataink, sorsutunk felvállalásával beindítsuk életünk folyamát, felfrissítsük az áramlást és megtisztuljunk a terhektől, egyre szabadabbá váljunk. A Nap továbbra is a Nyilas csillagkép Tejútról leérkező részénél halad, lefelé az Istenek Útjáról, a kiáradás energiáit hozza. A Merkúr visszatér a Nyilas csillagképbe, újra kapcsolódhatunk a magasabb szférákkal, hogy felsőbb információkhoz jussunk.
A Vénusz és az Uránusz felemelkedésre ösztönző ereje most éri el tetőpontját – egyik oldalról a Vénusz a Skorpió és Kígyótartó alatt, a terméketlen dolgok levágását, a női gyógyító erőt, az érzelmi kapcsolatok tekintetében a rosszul rögzült minták elengedését – felülírását is jelentheti. Másik oldalról a karmatisztításra lehetőséget adó Uránusz áll, ő jelölheti a még meg nem valósított vágyaink visszahívását, az eredeti ötleteket, a tisztulás, szabadulás, szellemi kitágulás általi új korszak elindulását. Érzelmi vonalon igazán felszabadító időszak lehet ez, hiszen egyrészt az érzékek, vágyak és nőiesség felszabadulása és korlátlan áradása van jelen, másrészt igen jó lehetőség ez arra, hogy más szemszögből nézzünk párkapcsolatainkra, tágítsuk a látókörünket és így felismerjük a magasabb összefüggéseket, amelyek a kapcsolatainkban működnek. Ezek tudatában már egészen másképp kezelhetjük azokat, eredményesebben és tudatosabban. Érdemes például elgondolkodni, hogy az általunk elkövetett hiszti nem csak azért van-e, mert elvárásaink vannak a feltétlenség helyett, vagy saját magunkból kiindulva akarjuk értelmezni a másik fél viselkedését, holott ő másképp működik és másképpen szeret. Az is lehet, hogy hirtelen és váratlanul állít be a szerelem az életünkbe, vagy az is, hogy a szexualitás eddig fel nem fedezett ízeibe nyerünk bepillantást. Művészi téren az új és extrém alkotásoknak kedveznek a napok. Az is lehet, hogy megjelenik valaki a múltból, akivel még tisztázni valónk van. Egyébként pedig, a termékeny energiák korlátlan áradásának is ideje van!

ZenTaiAnna

Kép: newzealand.com