2016. február 03.-04.-05.

Február 03. szerda – 04. csütörtök – 05. péntek – A Nap a Bak, a Vízöntő és a Delfin csillagkép alatt jár, így egyre előbbre menetelünk a múlt terheitől való tisztulásban, a szabadság felé. Ideje elővenni alkotó, tetterős és önzetlen oldalunkat, felvállalni feladatainkat, nem mások által, hanem önerőből előbbre jutni és teremteni!
A szerdai nap alkalmas arra, hogy megnöveljük belső, szellemi erőnket és akaraterőnket, szembenézzünk és megküzdjünk önnön magunkkal. Estefelé leszűrhetjük, mi is a(z aktuális) sorsfeladatunk valójában és miért olyan fontos, hogy meghaladjuk azt a bizonyos komfortzónát.
A Hold 4-én csütörtökön fellép a Tejútra, így újra megnyílnak az égi kapuk, fokozódik intuíciónk, álmodó képességünk és a gyógyítás energiái áramlanak. Kitűnően ráérezhetünk ezekben a napokban a magasabb összefüggésre (ha nem bíráljuk igazságtalannak, ami velünk történik, hanem merünk mélyen magunkba nézni és megtalálni a rejtett okokat, a külvilág tükröződéseiben saját magunk működéseit!). 
Szombaton éjszaka lesz egzakt a Vénusz és a Plútó szenvedélyes együttállása, amelyhez e napokban egyre, egyre közeledünk. Adott helyzetünkhöz képest mindez sokféleképpen megnyilvánulhat. Alapvetően arról van szó, hogy női minőségben/párkapcsolati téren/termékeny erőnkkel kapcsolatban radikális, ám minőségileg felemelő átalakulás tud történni (ha nem menekülünk el előle és engedjük). Érdemes ilyen esetekben is belelépni az éppen megjelenő konfliktusba, hiszen ebből nő ki a megoldás. Érdemes akár mélységeket is megélni, hiszen amennyire süllyedni tudunk, annál nagyobb a lendület, amikor eljön a magasugrás. Meglehet, hogy érzéki-érzelmeket kifejező gátlásaink feloldására kapunk kiemelt lehetőséget. Meglehet, hogy előhívhatjuk termékeny, alkotó, létrehozó erőinket, amelyeket eddig elzártunk és vártuk helyette a sültgalambot. Meglehet, hogy olyan módon van lehetőségünk változni, hogy attól még csodásabb és kiteljesedettebb lesz a párkapcsolatunk. Meglehet, hogy szenvedélyes szerelmet élünk meg. Meglehet, hogy rájövünk: a szépséget és a valódi tartalmat nem külsőségekben kell keresnünk. Meglehet, hogy rájövünk, mekkora hatalmunk van a sorsunk felett és már nem másokon akarjuk azt gyakorolni, hanem saját tudatunk teremtő erején át.

ZenTaiAnna