2016. szeptember 22. 16:22:01 – Őszi napéjegyenlőség – Hogyan lépünk az új évkörbe?

2016. szeptember 22. 16:22:01 – Őszi napéjegyenlőség
Hogyan lépünk az új évkörbe?

unnamed

Mivel minden kezdetben benne rejlik az egész, így a most induló, új esztendő kezdőpontjában is benne rejlik az elkövetkezendőkben megélt időminőség. Szeptember 22-én délután ugyanis a Nap eléri azt a pontot, ahol a mélységek alvilágába merül. Ettől kezdve a fény ereje fogyatkozik, a fényhiányos órák száma növekszik, hogy ne csak a szemünkkel, de bensőnkkel is érzékelni tudjuk létezésünk titkait.
A Napút és az Égi Egyenlítő útjának ezen kereszteződése az őszpont, a négy nagy világtengely egyike. Ennek fényben való aktiválódása tehát meghatározó az eljövendő időkre nézve. Lássuk, mit üzen nekünk a Teremtő, az égi fényüzeneteken keresztül! (Lásd a képet, a csillagos égbolton adott időben pedig a nyugati égboltot.)
Sokat árulkodik az őszpont a jelen világkorszakról is – a Szűz csillagkép első, elrugaszkodó lába alatt ér ide a Nap, felette a Bereniké Haja csillagzat, alatta pedig a Hydra hozza el a Kehely csillagképet, amely maga a Szent Grál. (A Zodiákus körön egyszerűen a Mérleg jegyébe lép a Nap.) A múlt minőségeitől tudunk tehát ellépni, ez megkíván bizonyos áldozathozatalt is, illetve erősödhet a tudásszomj, az ősi bölcsességek szomjazása, a tápláló tudás igénye.
Az idén emellett Napunk a Jupiterrel is együttáll, vagyis a fényt, az energiát kapja a magas szintű tudás, a hitünk ereje, az igazságérzetünk, a szeretet bölcsessége is bennünk. Tiszta rálátásunk nyílik e napokban életünk nagy igazságaira, aktuális kérdéseink válaszaira – mindez 26-án délelőtt tetőződik. Tehát 26-án fény derül az igazságokra, bármely területen és értelemben, addig pedig ez az élmény közeledő, lassan érkező érzetet mutat.
A következő időszakban nem csak a fényes igazságok válnak láthatóvá (és ez alapvetően szellemi-lelki igazságokra, életbölcsességekre, felfedezésekre vonatkozik), hanem a kiteljesedést élhetjük meg a tanulásban vagy tanításban, a Teremtővel való kapcsolódásunkban, az istenivel való találkozásainkban is. A különböző eszmék és nézetek lassan helyükre kerülnek, világossá válnak és ez jót tesz a párkapcsolatok stabilitásának, harmóniájának is.
A Nap, a mindenre rávilágító Fény indulása a belső világba tehát az igazság és hit, a derű és bizalom erejével fűszerezett most.
A Vénusz az Angyal csillagkép alatt, az Uránusszal áll szemben, így a hirtelen bevillanó, angyali sugallatok, üzenetek átszövik a most induló új évet. Tisztítás és oldás zajlik női és párkapcsolati vonalon, emberi viszonyokban. Egy érzékeket és vágyakat felszabadító időszak ez, amikor vágyunk eggyé varázsolódni a harmóniát és a szabadságot, a művészetet és a modernitást, a bizalmat és a függetlenséget, a szépséget és a különlegességet, az egyensúlyt és a viharokat. Egyaránt megélni szeretnénk a kiegyensúlyozott, harmonikus érzelmeket és a szabad, oldott, korlátlan lehetőségeket nyújtó állapotot. Minden tisztulás, minden karmaoldás egy új kezdet lehetőségét is hozza.
A Vénusz ebben a pillanatban a Napúton, a Cselekvés Útján jár, így az ő oldalán (női oldalról) mutatkozik a cselekvés, a tetterő, az aktív mozgás a teremtésben. Művészi vonalon, zenében, képzőművészetben, szép dolgok megalkotásában mindenképp cselekvő időszakra számíthatunk.
Ha már megkapjuk egy időben az angyali jelenlétet és a megtisztulás erejét is, hát érdemes kérni tőlük az ebben való segítséget.
Ami pedig a leggykoribb változó egy adott időminőségben: a Hold állása. Ebben a pillanatban a Hold a Tejútra való felemelkedés állapotában van, a beavatás kapujában. Nimród felett és a Bika szarvai alatt jár, az Al Nath, a Rigel és a Bellatrix csillagok fényétől övezve. A lélek számára ez az állás megerősíti a belső úton való elindulás idejét! Figyelmünket mostantól még inkább önmagunkra, saját belső-spirituális világunkra, működésünkre fordíthatjuk. A lélek most egy magasabb létminőségbe igyekszik felküzdeni magát, szellemi erőkkel karöltve, egyre növekvő tudatossággal (a segítséget, a felhasználható szellemi erőket ehhez is mindenki megkapja, legfeljebb nem él vele, vagy nincs tudatában).
Térjünk rá most az adott időpillanat egyik leglényegesebb pontjára, amelyet akár kulcspontnak is mondhatnánk! A Merkúr helyzete és fényszögkapcsolatai igen érdekesek ekkor.
A Merkúr (gyermeki minőség, szellem-intellektus, megértés és megértetés, információk áramlása) szinte egzaktan kapcsolódik a Plútóhoz (sorsemelő, átalakító erőnk). Szemben áll a Neptunusszal is, mégpedig úgy, hogy mindeközben e két bolygó a Holdcsomópont tengelyen áll (Merkúr-felszálló Holdcsomó és Neptun-leszálló Holdcsomó együttállások). Illetve, a Merkúr egy háromszög alakzat (ún. T-kvadrát) csúcsa is egyben, illetve emellett egy másik ilyen háromszög is létrejön az égbolton, amelynek a Szaturnusz áll a csúcsán (szinte még él egy teljes, átfutó négyzet, de a Hold gyors haladása, vagyis az érzések sietsége miatt ez már gyengén van jelen).
A Merkúrt most az Oroszlán csillagkép alatt láthatjuk. Szellemi felismeréseket, megértéseket is észlelhetünk. A Holdcsomópontok itt szellemi útkereszteződést mutatnak, vagyis gondolatainkban ott ficánkol egy választási lehetőség. Ez főként kommunikációs választás, döntési helyzet lehet (pl. elmondjam, vagy ne? Tudassam, vagy ne? Beszéljünk róla, vagy ne? Leírjam, vagy ne? Kinyilvánítsam, vagy ne? Stb.) Az Oroszlán az ösztönök uralásának képességét adja ehhez és a szeretet létállapotát. Ez az időpillanat tehát nagyban szól arról, hogy a bennünk munkáló gondolatokat, szellemi erőket uraljuk és sorsunkat ez által irányítani tudjuk.
Szemben a Neptunusz a lélek és tudat legmélyén rejlő, akár titokban megbújó, eddig rejtett dolgokat segíti felszínre kerülni és letisztulni. A Vízöntő jövőbe ömlő vizének csillagai alatt ez olyan tisztázó beszélgetéseket és a lelket feloldó megértéseket mutat, melyek egy szebb és teljesebb jövőt tudnak elősegíteni. (Tanács: ha van olyan, bennünk mélyen bújkáló késztetés, amelynek megosztása nélkül nem tudunk továbblépni életünkben, akkor érdemes ezt letisztázni.)
A Merkúr és a Szaturnusz kapcsolatából adódóan felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját gátlásainkkal, komfortzónánk határaival szembesülünk és tudható, hogy ezeket meghaladva jöhet el az eredmény, az előrelépés. Hitünket, önértékelésünket erősítik ezek az élmények, ha merjük meghaladni magunkban saját határainkat. Rá tudunk érezni arra, mikor van ennek ideje. Az uralmi helyzetben lévő Merkúr segít, hogy az információ pontosan, részletesen áramoljon. Továbbra is nagy a hangsúly az egóból épített téves hiedelmek lerombolásán és az életünkért való felelősségvállaláson, ebben segít mind a Szaturnusz által, mind a Hold által képviselt, valójában bennünk rejlő kozmikus erő! Önmagunk meghaladását, mély dolgok tisztázását, megbeszélését, a kapcsolati működésekre való rálátást, a felvállalás és a minőségi átalakulás követheti.
Végül, de nem utolsó sorban, nézzük meg az adott időpillanatba kódolt küldetés mibenlétét! Az MC ebben a pillanatban a Mérleg csillagképre mutat, illetve közel áll annak második serpenyőjéhez – vagyis a Szeretet kell jelentse az egyetlen lényegi törvényt és igazságot az életben, illetve a jövőt érintő igazságokra derül fény, a jövőt illető helyes cselekedetekre, gondolkodásra irányul a megértés élménye! A Zenit ponton a Zuhanó Herkules nem kis feladat a lélek számára: a követendő minőség most az egó játszmáiból való kilépés, elhagyása annak a részünknek, ami nem az istenit szolgálja, hogy tudatosságunk egy magasabb síkra emelkedhessen.
Zentai Anna