2015. szeptember 19.-20.-21.

Szeptember 19. szombat – 20. vasárnap – 21. hétfő

 Ezen a hétvégén a múlt lehúzó minőségeinek elhagyásán dolgozhatunk és most, mintha különös hangsúlyt kapna az önmagunkkal szembeni őszinteség. Hiszen ez kell ahhoz, hogy tisztán lássuk, mit az, ami valójában hátráltat a fejlődésben, visszatart a célok megvalósításában, a kiteljesedésben. De szól még a hétvége a gyógyításról-gyógyulásról, a lelki beavatásokról is.

 SZOMBATON várható a lelki munkáink nagyobb része, mélységes letisztulásokkal, a bátrabbaknak önszembesüléssel, ami által egy új létminőség kapuja nyílik meg. Elvárások és hiedelmek elhagyása általi javulásra, rendeződésre intenek a csillagok. Vehetjük ezt lehetőségnek is, ami esélyt ad arra, hogy egyértelműen és következetesen letegyük az egót építő dolgokat, magatartásformákat – ez már felkészítés valami magasabb-rendűre. A Hold elhalad a Skorpió csillagkép ollói alatt, hajnalban együttállva a Szaturnusszal, így a lelkünk apróbb rezdüléseire, mozzanataira, működéseire mind ráérzékelhetünk és azon határvonalakra is, amelyek előtt eddig félve megtorpantunk, ám épp ezek meglépése segíti a lelki fejlődésünket. A mai álmok és ez a nap, segítik az elengedést, a leválást, a lezáródásokat. Ideje elvágni olyan kötéseket, kötelékeket, amelyek nem tiszta és független kapcsolódást jelentenek, hanem függőségeket és megkötéseket, kényszerességet és hátráltatást. Estére érkezünk abba az állapotba, hogy a mélységes szeretet erejével képessé válunk a teljes átalakulásra, mélyebb érzésekre és megélésekre.

 VASÁRNAP (este) a Hold a Tejútra lép, nyílnak az égi kapuk, fokozódik az érzékelés, a gyógyító erő, a mágia hatalma és az álmok intenzitása. A Nap ma áll együtt a Szűz első lábfejével, az Alaraph csillaggal, amely jelképesen a múlttól, a régi minőségektől való ellépést érzékelteti, illetve egyben az elindulást is, szabadon, valami tágabb és gazdagabb minőség felé. (Ha most a lábfejünkkel lenne probléma, az jelzés is arra, hogy immár eljött a továbblépés ideje, rendezni illik a múltat.) A nap első fele és közepe kitűnő arra, hogy érzelmi és családi ügyeket megbeszéljünk, ráérezve arra is, mi áll a társunk szavai mögött. A nap második felében több lelkesítő inspiráció érkezik, tisztulásra, szabadságra, korlátozottságunk kitágítására serkentenek az égiek. Ha valamikor érezhetjük, hogy minden lehetséges, hát akkor most töltekezhetünk ezzel az érzéssel.

 HÉTFŐN a Mars elhalad az Oroszlán csillagkép egyik fényes csillaga, az Adhafera alatt. A hagyomány szerint hajtincset jelentő csillag az állat sörényére, ezen keresztül erejére is utal. Benne jelenik meg az a tiszta, elemi erő, amely szenvedélyként, szabadon megélt, (jó értelemben-) korlátozatlan ösztönökként, érzések és érzékek felszabadult megélésében van jelen. Erre most egyelőre az inspirációt kapjuk, illetve tudatosodását annak, hogy sorsunk irányítása a kezünkben van, csak élnünk kell teremtő erőinkkel. Ugyanakkor a Nap és a Hold kapuja utat nyit arra, hogy a Tejút-energiákat lehozzuk földi szintre, anyagi síkra és megvalósítsunk valamit, a rend és az igazság jegyében. Az ilyen minőségű „munkák” persze küzdelemmel járnak, de az érzésekben való bizalom most is biztos alapot képez. A múlttól való elrugaszkodás itt megoldó erőként, irányként jelenik meg.

 Hétfőn a délutáni-esti órákban az égiekkel és a teremtő középponttal való kapcsolatfelvétel ideje van (különösen 16 és 17 óra között). Meditációra, révülésre, kiváló időszak.

 

 Tudjátok, van az a létra, ami az égbe vezet. El kell koptatnunk (hét) pár bakancsot, amíg felérünk rajta. Meg hát le kell vetni a koszos, elnyűtt lábbelit, mielőtt betoppanunk a patyolat-tiszta felhőhabokba.

 Zentai Anna