2015. november 21. – 22.

November 21. szombat – 22. vasárnap – Egyre világosabban látva a miérteket és okokat, már meg tudjuk hozni a döntést a jövőnkről és ki is tudjuk mondani ezeket. Mindezt persze csak akkor, ha merünk szembenézni saját magunkkal és nem a másik emberre hárítunk, hiszen a siker, a teljesség, a megérkezés ajándéka azoké, akik önmaguk mélységeit kutatják és kellő alázattal, szeretettel fordulnak társaik felé.
SZOMBATON a Nap a Mérleg második serpenyőjének csillaga felett vonulva, fényével rávilágít a jövő igazságaira. A megmérettetések végső felvonásához érkezve, immár tisztán látszik, merre-hogyan tovább. A feltétlen szeretet mérlegre kerülésének utolsó fázisa már érezteti, mennyire fogunk tudni megemelkedni az elkövetkezendő időkben…
Hajnali 3 órakor egzakt, így álmaink üzeneteiben erősen jelen van a Vénusz és a Plútó teremtő fényszögkapcsolata. Ehhez a most megnyíló fénykapuhoz az egyik kulcsot a harmónia, a béke, az egyensúly és a termékeny női minőség adja, a másikat pedig az önmagunk határait is meghaladó, bármely félelmen áttörő szenvedély és erő kibontakoztatása, amellyel jó irányba fordíthatjuk a sorsunkat és gyökeres, mélyre ható átalakulást érünk el. Saját igaz értékeink és a boldogságunkért való felelősség teljes tudatában.
A Hold a Halak csillagkép alatt most a visszatérő és újra megnyilvánuló képességeinket segíti felébredni. A visszatérő helyzetekben találjuk meg aktuális feladatainkat, belső munkáinkat, rendezni valóinkat. Késő délutánra a Kos jegyébe érő Hold lelkes, impulzívabb órákkal áld meg.
VASÁRNAP a Nap a Nyilas jelébe lép a Zodiákus körön – a csillagképi háttérben még ugyan a Mérleg és a Skorpió, illetve a Kígyótartó csillagképek közötti, kis pihenő szakaszban vándorol a Nap, kedden éri el a Skorpió első csillagát, egyben már az ollók hatókörét is, így készülhetünk arra, hogy a bennünk lélekben-tudatban már beért döntések után, a gyakorlatban, cselekvő szinten is „levághatjuk magunkról” mindazt, ami nem méltó az isteni minőséghez, a hamarosan bekövetkező szintlépéshez.
A Nyilasba lépő Nap fényt derít az igazságokra, a kiteljesedett állapotot az Isten keresésében és az Őbenne való megpihenésben adja meg nekünk. A tanulás (vagy tanítás), a világot működtető törvények és elvek keresése ragyogtatja most hétköznapjainkat, de ezt az élményt hozhatja el a jövő fürkészése, a távlati terveinkért való tettek is. Cselekedeteinket mostantól a hit, az igazságérzet, a bizalom, az optimizmus és a nagylelkűség vezérli.
A vasárnap este már a lelki szabadulás és az új kezdet ideje.
Emberi kapcsolatainkat és párkapcsolatokat tekintve, újabb fázisa ez a hétvége annak a folyamatnak, amelyen át karmikus terheinket letéve, igaz vágyainkat és érzéseinket felszabadítva, gyökeres átalakulások által minőségileg szintet emelkedhet az életünk.

 

Zentai Anna


Kép: Tsuyoshi Nagano