2015. március 11.

Március 11. szerda – Az Uránusz és a Plútó egyre tágabbra nyíló fénykapujához ma betársul a Mars is, az Uránusszal együttállásban. Vagyis a férfi minőség – akár a vele kapcsolatos, róla alkotott eszméink, akár a bennünk élő férfi princípium. A férfi minőség spirituális értelemben nem a nemi megkülönböztetésről szól, hanem arról az oldalunkról, amely a fény felé törekszik, amely kitörni vágyik (és tud) a rögzülésekből, a zárt rendszerekből, amely nem stabilizálja le magát az anyagba, hanem a növekedésről szól. No meg bátorságról, egyenességről, öntudatosságról és erős akaratról. Küzdésről is, de magasabb szinteken ez belső küzdelmet és önlegyőzést jelent. Ez a princípium egyesül ma a tisztító, korlátokból felszabadító erőkkel. Érdemes most végiggondolni, hogy szellemi szinten milyen nézetekből, eszmékből, berögzült véleményekből van ideje kitörni, mivel kapcsolatban akarja most a sors, hogy teljesen másképp lássuk a dolgok működését. Mi az a gondolat, amihez eddig ragaszkodtunk, de az élet már rácáfolt ennek működésére, helyességére?
Az akarat most a karmatisztításra, a szabadulásra irányul, ugyanakkor a másik oldalon jelen van a teljes minőségi átalakulás, e kettőt együtt működtetve hozhatunk létre kézzel fogható változásokat.
Felfokozott állapottal jár ezeknek az energiáknak a megélése, ezért bármit teszünk, érdemes végiggondolni, az apró dolgokban is és figyelni, mi megy végbe belül, bennünk. Az erő most a függetlenedésre, önállósodásra irányul, nem a kötésekre, hanem a feloldásra.


Zentai Anna