2015. március 09.

Március 09. hétfő – Érdemes odafigyelni a ma elérkező változásokra és fordulatokra. Az angyalokkal való kapcsolatnak, kommunikációnak kiemelt ideje van (Hold az Angyali Szűz csillagai alatt), a Nap pedig belép a Halak csillagképbe és a visszaúszó hal alá érkezik. 
A Halak csillagzat kiinduló pontja egy fényes csillag, az összegzés csillaga (Al Rischa), maga a csillagkép pedig két halacskát rajzol ki. Ezek közül első a Napúton a visszaúszó hal, őt pedig a felfelé úszó, hazatérő halacska követi, aki már az Istenek Útja felé úszik, emelkedik. A lelkünk ebben a fázisban összegez és ez alapján dönthet: ha látja, hogy elvégezte feladatait, akkor kiléphet a körforgásból, a karma köréből (ide tartoznak az oldások-megoldások, belső hazatérések, a maradandó dolgok megalkotása, de a Teremtőhöz való hazatérés is), ám ha úgy látja, van még tennivaló a karma útján, akkor visszatérhet az adott feladathoz és elvégezheti azt. Ez a folyamat akár öntudatlanul is lejátszódhat, ezt ismerhetjük fel a visszatérő, ismétlődő helyzetekben, amikbe újra és újra belekerülünk. Ezeket a sablonokat felismerve tudatossá válhatunk arra, mi is a dolgunk és mit, hogyan érdemes megoldanunk. (Gyakori panasz, hogy „jaj, miért lépünk megint pontosan ugyanabba a cipőbe” – hát pontosan azért, mert azzal van dolgunk, és egyértelműen nem azt a megoldást érdemes erőltetni, ami eddig sem jött be, hanem áttérni másikra.)
A visszaúszó halnak azonban sok más hozadéka is van: általa térnek vissza az előző életekben már megszerzett tehetségek, mágikus képességek, és újra visszatérő lehetőségek. Általa hívhatjuk vissza a régóta bennünk élő, igaz vágyainkat. Azzal, hogy a Nap ideér, a cselekvések által van ideje megvalósítanunk ezeket a nagy álmokat! Maga a szeretet feltétlen sugárzása és az életünk felett való önálló irányítás, vezetés lehetősége is visszatérhet.
Szintén érezhető már a Mars és a Jupiter emelő, inspiráló ereje, amely 10-én reggel egzakt. A Jupiter, a szeretet bölcsességének tanítója, már együttállásban van a Rák csillagkép ollójával, amely a szeretetteli engedés, megengedés, elengedés szimbóluma. Nem csak a kapcsolatokban jelenhet meg az engedés fontossága, hanem önnön magunkkal szemben is érdemes most átgondolni, hol kötjük még magunkat bármi olyanhoz, amitől szabadulni, önállósodni, fellélegezni illendő.


Zentai Anna