2015. május 07.

Május 07. csütörtök – A Szaturnusz (szentség, lényegi értékek bolygója) lassan kifelé tart a Skorpió csillagképből, a Mérleg irányába, de még a Skorpió ollója felett halad. Ahhoz, hogy megtörténhessen egy jelentős szintlépés, most egy időre vissza kell térnünk azokhoz a felismerésekhez és megélésekhez, amelyek Isten igazságosságáról, a szív megmérettetéséről szólnak.
Ide tartozik például az ítélkezés feloldása is. Egy nagyszerű előadás hallgatója voltam nemrég, ahol egy kedves fénykereső társam, Szemeti Péter nagyszerűen megfogalmazta az ítélkezés és a megítélés közötti különbséget. Emlékeztetett arra, hogy a bűn, mint olyan, csak a kevésbé tudatos emberi felfogásban létezik, valójában, kozmikus értelemben nincs, legalábbis nem negatív formában van jelen. Ahhoz, hogy megtanuljunk különbséget tenni jó és rossz között, nem elég hallanunk arról, mi a jó és mi a rossz – meg is kell tapasztalnunk azt. E tapasztalás nélkül a tudás nem alakul ki. Azok tehát, akik magasabb erkölcsi szinten élnek, valójában bűnösebbek, mint azok a társaik, akik bűnösnek ítélt cselekvéseket visznek véghez – hiszen ahhoz, hogy eljussunk egy erkölcsi nemességhez, már sok tapasztalása kellett a „bűnösségnek”. Gondoljuk hát végig ezt, mielőtt bárkit is elítélnénk, szidnánk, kiátkoznánk…

De térjünk vissza a csütörtökhöz.. A Jupiter ma reggel-délelőtt halad el a Rák csillagkép elengedő ágán ragyogó Acubens csillag alatt, ami a Rák ollóját jelképezi. Ma tetőződik tehát az elvágás, az elengedés, az engedés időminősége. Az oroszlán Jupiter által igazságosan, szeretettel, bölcsen tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket, feltételek nélkül adva, sugározva a szeretetet.
A Merkúr a Hyádok csillaghalmaz alatt, a Bika fejénél halad, így továbbra is igen termékeny szellemi-kommunikációs erőket működtetünk. A Vénusz szerdán este áll együtt Nimród vállával, a Betelgeuse csillaggal, így ez az ideje a magasabb, isteni minőségek, az átlagnál magasabb szintű küldetések felvállalásának – az elkövetkezendő napok ezután már az elengedésről szólnak. A Vénusz Nimród nyilat elengedő karja felett halad, amellyel az égi vadász a fényt lövi vissza a Bika csillagzat irányába, hogy újra felfényesítse, termékennyé, működővé tegye az energiákat! Ez a győzedelmes folyamat zajlik most mindenben, ami vénuszi – női minőségben, nőiességben, párkapcsolatokban, művészi munkában és érzékiségben.


Zentai Anna