2015. május 15.

Május 15. péntek – Lehet valamiben egyszerre termékenynek, gyarapodónak, virágzónak lenni és ugyanakkor levágni, elengedni, kiiktatni azt, ami nem boldogít, nem termékeny?
De még mennyire… kitűnő példa erre ez az időszak, aminek a mai nap ebben az értelemben a tetőpontja. Egyik oldalon ott a szellemi erő, a megismerés, másikon az érzékelhető ideje annak, mit érdemes elengednünk. Vagy másképp: egyik oldalon ott a gyorsaság, a feltörekvés, másikon a megfontoltság, a céltudat. A Mars és a Szaturnusz, vagyis a fény felé növekedés, a nyílt szeretet és a Küszöb Őre, a rendelt idő bolygója, állnak egymással szemben. Ez a helyzet a két erő egymással való kiteljesedését, egyensúlyozás általi együttműködését mutatja. A Mars az Ikrekben a mindent gyorsan átlátó, megismerő, csacsogó oldal, míg az öreg bölcs Szaturnusz a másik oldalon, a Nyilas jegyében, valóban magas tudással, ismeretekkel rendelkezik. E kettőt pedig most össze tudjuk hangolni.
Érdekesebb azonban a háttér, a mögöttes üzenet: a Mars a Bika testén halad most, a termékenység erői lépnek működésbe rajta keresztül, a Szaturnusz pedig még a Skorpió fejénél, ollóinál hátrál. Vagyis, egyik oldalon ott a termékenyítő, létrehozó erő – a Bikát illetően az a késztetés él bennünk, hogy anyagba ültessük vágyainkat és elképzeléseinket, de mindezt az isteni minőségnek megfelelően, vagyis fényt teremtsünk, alkossunk, az anyag világában is. A Skorpiónál pedig mély, belső munka során van lehetőségünk önmagunkkal megküzdeni, lehántani magunkról az egó- és félelem-burkokat, így léphetünk egy magasabb létezési szintre. E két tengely a biztonság érzetét, a külső-belső stabilitást mozdítja meg. Belső világunkban tehát annak van ideje, hogy a félelmek elhagyása által egyre biztosabbá váljunk önmagunkban, teljességre született, minden áldásra érdemes lényünkben. Hiszen mindannak az áldásnak, amit kívánunk, semmi akadálya nincs a félelmen kívül.
Megjelenhet persze továbbra a gondolkodásbeli változtatás is, vagyis azok, akik túl dogmatikusan hisznek bizonyos szabályokban, bevett hiedelmekben, most döntögetik képzelt bálványaikat.
A mai nap reggele emellett hirtelen meglepetésekkel is szolgál és általában véve a szabadság üzenetét hozza. Ideje kitágítani lelkünk-szellemünk eddigi határait és új, más, szokatlan dolgokba kezdeni. Érezhető már az erős, akár mámoros érzelmeket fokozó, szombaton tetőződő áramlat is, aminek meg igazán örülhetünk. Hiszen kapjuk az útmutatásokat, oldjuk a fájdalmakat, dalol a lelkünk.


Zentai Anna