2015. május 01.-02.-03.

Május 1. – 2. – 3. 

 

 Az Ikrek jegyébe lépő Merkúr testileg-szellemileg is mozgásra, változatosságra inspirál bennünket, de a hétvége ettől még nyugodt, pihentető lehet. A Hold pénteken és szombaton is a Mérleg levegős jegyében jár, vasárnap már a Skorpióban, így ez a nap már inkább lelkileg-spirituálisan ígérkezik aktívabbnak, a figyelem befelé, a felszín mögé fordul majd.

PÉNTEKEN egyensúlyt teremthetünk az égi és földi, felső és alsó világokban. Aki eltávolodott belső világától, belső hangjától, annak most érdemes lépéseket tenni, hogy visszataláljon hozzá. Aki kevésbé foglakozott gyakorlati dolgokkal, annak pedig érdemes a földi dolgokban többet tevékenykedni. Felsőbb Énünk súgásai most erőteljesebben érzékelhetők, a rend igénye van jelen és a jövőért meghozott áldozatokra is sor kerülhet. A péntek este alkalmas arra, hogy életünk főbb területein átalakítsunk, illetve elkezdjünk dolgokat. Az önfelvállalás és az önérvényesítés (a szó legjobb értelmében) igénye, lehetősége jelenhet meg.

A Vénusz most áll együtt a Bika Tejúton nyugvó szarvának hegyével, így az isteni minőségekbe való felemelkedés csúcspontjára érkezhetünk. (Az is lehet, hogy bizonyos helyzetekből estére elegünk lesz és ez indít változtatásra.) Mivel a Bika szarva nem csak a felemelkedésért való küzdelemről szól, hanem égi antennaként fogja az üzeneteket, így most ezt a közvetítő erőt is kihasználhatjuk.

SZOMBATI álmaink a múlt és jövő szembeállításáról, régi vágyainkért való munkáról, megtisztulás, szabadság és lelki egyensúly együttes igényéről szólnak. Kora délután a Hold elhalad a Spica (Kalász) csillag alatt, ami a fényaratás szimbóluma és az angyali dimenziók megnyílásának kapuja. Most érzékelhető igazán az életünkért, teljességünkért való felelősség – ha fényt akarunk aratni, akkor fényt kell vetnünk, minden apró dologba belevinni a szentséget, minden kapcsolatunkba a szeretetet. Délutántól érdemes angyalainkkal többet foglalkozni, kommunikálni. Ez a nap több kellemes, örömteli megélést és harmóniát hozhat. Érdemes foglalkoznunk a párkapcsolatunkkal, megbeszélni a fontos ügyeket, jövőt érintő kérdéseket, melyekben békés megegyezésre juthatunk, egymást megértve és magasabb minőségekbe inspirálva.

 

VASÁRNAP egyensúlyt tudunk teremteni a hétköznapi működések, egyszerű tevékenységek és a magasabb szintű megélések között. A hétköznapok világába is belevihetjük, megtalálhatjuk a szentséget, a szakralitást. Fontos üzenete a mai napnak, hogy érdemes válogatni: termékeny erőink továbbra is erősen működnek, minden gondolatunk és szavunk energiát hoz áramlásba – teremtsünk hát olyan dolgokat, melyek képviselik a fényt, a szeretetet, amelyekben kedvünket leljük! Emberi kapcsolatainkban, ha most a magunkétól eltérő gondolatokkal találkozunk, ismerjük meg azokat is! Nézeteinken merjünk változtatni, önkifejezésünkben még jobban megnyílni! Ez a nap erősen szól arról, hogy ne önmagunkon kívül, vagy másokban keresgéljünk, hanem nézzünk mélyebben saját magunkba és merjünk küzdeni belül is, hiszen ez a fejlődés egyetlen lehetséges útja. A belső stabilitásunkat megtalálhatjuk, bármely külső változás ellenére.

 

Zentai Anna