2015. július 23.

Július 23. csütörtök – A mai napról nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy a Nap és a Merkúr is most lép be az Oroszlán jegyébe és este 21:25-kor együttállnak. Számomra nem is ez a legérdekesebb, hiszen ez csak részlete a nagy egésznek… de sokkal érdekesebbnek tűnik mindez, ha kicsit távolabbról és egészében nézünk rá erre az időpillanatra!
Az Oroszlán energiatöbbleteit és túlzásait már kapjuk egy ideje, a kánikulával. Most azonban még nagyobb fényerő ideje jön el. Az asztrológia analogikus rendszerében minden bolygó, jegy és életház között találunk egymásnak megfelelő minőségeket. Így például a Nap tartozik az Oroszlán jegyéhez és a 12 életház közül az 5. életház is velük analóg. Érdekes, hogy ez az esti együttállás éppen az 5. életházban történik, ami a kreativitás, a teremtő erő és az életörömök háza. Az Oroszlánhoz is a kreativitás tartozik, hiszen az Oroszlán csillagkép nemző részénél fényes csillagok születnek. A fény, az élet napos oldalának élvezete is ide tartozik. De az Oroszlán analóg a világosság általi rálátással, az ősi bölcsességek felidézésével, a múltból való tanulással, az ösztöneink uralásával, és legfőképpen: a sorsunk önálló irányításával, és a feltétlen szeretet működtetésével, sugárzásával.
Ezért is, most mindezek a minőségek hangsúlyos szerepet kapnak. Oroszláni időkben még eredményesebb a szembesülés, nem éri meg a függönyt a szemünk elé húzni, hiszen a megoldást, a céljaink felé közeledést éppen a tiszta rálátás segíti. Alkotó erőink teljében vagyunk, sőt, az oroszlán havában oly bőségesen szórja a Nap is az energiáit, hogy az már sok is nekünk. Most megerősíthetjük emberi méltóságunkat, öntudatosságunkat, megtalálhatjuk azokat a dolgokat, tevékenységeket, amelyekben kiteljesedhetünk. Egy dologról viszont soha ne feledkezzünk meg: bármi is történik, bármilyen helyzetben is vagyunk, a feltétlen, elvárások nélküli szeretetnél semmi nem lehet fontosabb! (Most és mindörökké.)
A Nap és a Merkúr egyesülése a fény közvetítését, a szavakon keresztül a világos, egyértelmű kommunikációt és a szeretet áramlását, átadását jelenti. Lehet ez belső megélés, amikor valami megvilágosodik, megérik bennünk. Lehet egy, vagy több beszélgetés, vagy levelezés, üzenet, amiben végre igazán őszinték vagyunk, vagy egyszerűen csak viselkedésünkkel közvetítünk a szokásosnál is igazabb, őszintébb, szeretetteljesebb üzeneteket.
Ez az együttállás most két égi háromszög csúcsát is képezi. Az egyik, egy erőteljesebb, akár próbára is tehet, de kézzel fogható eredményt adhat. Általa a lelkünk, érzéseink – és azok kifejezésének – szabadsága, tisztasága, a régi vágyaink megvalósulása és/vagy egy új párkapcsolati minőség elindulása jöhet létre. Családi és lelki szinten terhek letétele, tisztulás zajlik. Ha feszültséget érzünk, akkor a világos, egyértelmű, őszinte szavak oldhatják meg a helyzetet.
A másik háromszög jóval bensőségesebb, megnyitja érzékelésünket, felerősíti intuíciónkat és nagy erőkkel inspirál, lelkesít. Általa megértés és biztosodás, a félelmeink meghaladása és új alapokra helyezkedés válik lehetővé.
A Nap és a Merkúr egyesülése a Rák csillagkép első ágánál, a megnyíló, befogadó szeretet jegyében jön létre. Valami most elindulhat, valaminek a befogadására már készen állunk – legyen ez tiszta, fényes, szeretetben működő minőség, legyen az, amit a magunkénak érzünk, ami eredendően hozzánk tartozik!
Zentai Anna

 

Kép: Pinterest