2015. április 18.-19.

Április 18. szombat – 19. vasárnap – Helyzetjelentés és útmutató


NAP – Kos jegyben, a Halak csillagkép végén
A Nap vasárnap áll együtt az Al Rischa csillaggal (Kos 29 fok 33′), ami a Halak csillagzat legfényesebb csillaga és az összegzés pontja az égbolton. A hétvégén tehát itt az idő, hogy összegezzük az eddig megtett utat, világosan lássuk, mi zajlott eddig és eldöntsük, hogyan is érdemes tovább folytatni ezt a kalandos utazást. A Nap további helyzetváltásai: 20-án hétfőtől a Bika jegyében, a termékenység, biztosodás, stabilitás jegyében, majd 23-tól a Kos csillagképben halad.
HOLD – Szombaton a Kos jegyében, 22 óra után a Bikában, vasárnap a Bika első felében halad. Csillagképileg szombaton a Halak csillagai alatt, vasárnap a Kos alatt jár. Így az új kezdet ideje a vasárnap lesz. A Hold további helyzete: 21-én este-éjjel végigvonul a Pleiadok csillaghalmazon, ezek a hónap legtermékenyebb órái. 22-23-án pedig a Tejúton vonul, itt nyílik kapu a magasabb, isteni minőségekbe lépni, érzékelni.
MERKÚR – Bika jegyében, Kos csillagkép alatt
Szombaton elvonul a Kos csillagzat feje és a Hamal csillag alatt (Kos alfa csillaga, 7 fok 50′). Szellemiséget, gondolatokat tekintve most van igazán ideje annak, hogy tudatosan gondolkodjunk, megválogassuk a gondolatainkat, puszta szellemi erővel törjünk egy élhetőbb létezés felé, feláldozva lehúzó gondolatokat. A Merkúr mostanában az álmainkon keresztül hoz erőteljes üzeneteket: vasárnapra virradóan mély lelki-tudati tisztulásban segít, 21-én kedden hajnalban az igazságra rávilágító álmokat, képeket mutat. 20-21 az igazság kimondásának napja lesz, 22 pedig óriási szellemi emelő erőket tartogat. Ez utóbbi napon dönthetünk: rombolni vagy építeni akarunk ezekkel? Felküzdjük-e magunkat általa a Fény felé? A Merkúr május 1-ig jár a Bikában, ezt követően már az Ikrek jegyébe lép.
VÉNUSZ – Ikrek jegyben, Bika csillagkép alatt
A termékenység, a nőiség, az érzékek bolygója a Bika fejénél (Hyádok csillaghalmaz) halad. A termékeny szellemiség, a bőven áradó gondolatok idejét éljük, ezzel együtt már a vénuszi dolgokat tekintve képesek vagyunk látni, hogyan tudunk még magasabb minőségben létezni és társainkkal együttműködni. Ennek az előrelátásnak, az isteni minőségekbe való betekintésnek kiemelt ideje 20. hétfő, amikor a Vénusz együttáll a Bika Tejútra néző szemével, az Aldebaran csillaggal. Közben, vasárnap ad lehetőséget, hogy a bennünk még mélyen megbújó önzést, függést, félelmeket felhozva önmagunk elvárásaival szembenézzünk, feloldjuk és eloszlassuk azokat. 22-én már a gyarapodás, az önállóbbá válás, az engedés és megbocsátás, a harmónia mutatkozik.
MARS – Bika jegyben, Kos csillagkép testénél
A Mars által szimbolizált erő, akarat, ösztön, a földies Bika által ad igényt és lehetőséget, hogy az erő testet öltsön, a vágy az anyagban is valóra váljon. Ennek háttere most az áldozat! A Kos, mint áldozati bárány a bennünk lévő állatias ösztönök feláldozását, egy belső küzdelem, önlegyőzés által emberibbé válás folyamatát mutatja. Most dől el, hogy állati ösztöneinket követjük-e és érzékeinknek, önző vágyainknak engedünk-e, vagy ezeket is feláldozva, a jövőbeni beteljesülés reményében, képesek vagyunk legyőzni saját magunkat? 18-án a Jupiterrel (igazság, bizalom, hit), 21-én a Plútóval (sorsemelő, regeneráló erő) alkot fényszögeket – előbbi még erőpróba általi fejlődést, utóbbi emelő, inspiráló erőt mutat. Május 12-ig halad a Mars a Bikában, majd a levegős Ikrekbe lép.
JUPITER – Oroszlán jegyben, Rák csillagkép harmadik ága alatt
A Jupiter most a Rák csillagzat végénél járva, az elengedő szeretet tanításait hozza el. Május 6-7-én áll együtt a Rák ollójával (Acubens csillag, Oroszlán 13 fok 49′), ez a csillag a (lelki-tudati) köldökzsinór elvágását szimbolizálja, vagyis itt az ideje önállóvá válni, saját egyéni utunkat járni, elengedni az eddig támogató társakat és beteljesíteni saját, igazi küldetéseinket. Kicsikre és nagyokra ez egyaránt vonatkozik. Jupiteri aktiválódások ebben a folyamatban: 17-18-án (ez főleg a 18-i álomüzenetekben jelenik meg), 21-én (kommunikációval karöltve jelenik meg) és 21-én (békével, harmóniával, vágyakkal együtt jelenik meg).
SZATURNUSZ – Nyilas jegyben, Skorpió és Kígyótartó csillagképek alatt
A Szaturnusz most látszólag hátráló mozgásban halad, vagyis a karma körét elhagyva együttműködésbe került a kozmikus haladással. Ilyenkor nem a gyakorlati működések, inkább a belső érzékelések válnak fontossá. Ő a beérés, az elrendelt idő bolygója is, most erősebben érzékelhetjük ezt a belső érési folyamatot, sok életterületen. Visszatérő lehetőségeket is hoz a Szaturnusz: hátterében a Skorpió ollója a fénytelen, szeretetlen, idejétmúlt dolgok levágásának időszakát mutatja. A Kígyótartó csillagképnek pedig a szellemi energiákat kézben tartó része van jelen. A Szaturnusz június 15-én hajnalban lép vissza a Nyilasból a Skorpió jegyébe.
URÁNUSZ – Kos jegyben, Halak csillagkép alatt
A magas szellemiség, a korlátlan tér, a tudat tágulása és a tisztító, felszabadító erők tartoznak az Uránuszhoz. A Kos jegyében most új korszak megalkotása zajlik általa, új kezdet, aminek hátterében azonban a Halak csillagkép visszaúszó halának fonala lebeg, így a múltból hozott képességek, varázserők kihasználása, a régi vágyak megvalósítása és a visszatérő helyzetek megoldása adja a hátteret.
NEPTUNUSZ – Halak jegyben, Vízöntő csillagképben
A Halakban otthon érzi magát a Neptunusz, ami a legmélyebb lelki-tudati működések, megélések és a Minden Egység bolygója. Így az egységélmények, a mélyre merülés, a mélységes, spirituális működések felfedezése, az egységbe kerülés munkája vannak jelen. Ennek hátterében a Vízöntő a tisztítás folyamatát mutatja – most van ideje, hogy az eddig igazán mélyre temetett, önmagunk elől is elködösített, elrejtett dolgokat, élményeket újra felszínre hozzuk és átmossuk, megtisztítsuk, feloldva sok éves-évtizedes fájdalmakat és félelmeket, felszabadulva a lelkünk mélyéig. Mindezek az oldások, tisztulások egy élhetőbb, boldogabb jövő megteremtését jelentik.
PLÚTÓ – Bak jegyében, Nyilas csillagkép alatt
A sorsemelő, megújító, átminősítő erők bolygója most a sorsunk, küldetésünk és valódi értékeink felvállalásának jegyében halad. Az igazi nagy áttöréseket tehát ezek rejtik. Itt az ideje, hogy ráébredjünk a valódi értékekre (akár úgy is, hogy szorult helyzetekbe kerülve szűkölködjünk bennük, így értve meg, mi az, ami igazán jelentős), hogy egyértelműen és teljes szívvel-lélekkel vállaljuk azt, amit igazán szeretünk-szeretnénk, hogy áttörjük az idők során kialakult beidegződéseket, a másoktól felvett, kőbe vésettnek hitt, valójában nem élhető törvényeket. Az átalakulás lépésről lépésre, fokozatosan valósul meg, önmagunk határait meghaladva. A háttérben a Nyilas az égi igazságokat, az isteni üzeneteket, tudást hozza el, így tanítva bennünket a szeretet törvényeire.
Holdcsomópontok – A Nap és Hold útkereszteződései a Holdcsomópontok. A felszálló pont most a Mérleg jegyében, a Szűz csillagkép múltból elrugaszkodó részén van, a leszálló pont pedig a Kos jegyében, a Halak visszaúszó halát tartó fonalán. Lehetőségünk van utat választani: új korszakot alkotni, a fény felé haladva, az isteni rend és egység alapján, vagy maradni félelemmel a régiben.


Zentai Anna