2014. szeptember 10.

Szeptember 10. szerda

 A Hold a Kos jegyében a fény és árny megkülönböztetésének idejét mutatja, ez alapján az új kezdetet – ám mögötte még a Halak csillagkép visszaúszó halának fonala van, így a lehúzó minőségek levágása és az egyéni képességek visszahívása aktuális, a közeledő új kezdet érdekében. 

A Szűzben vándorló bolygók (Nap és Vénusz) a Halak jegyével alkotnak egy tengelyt, így most a Halak minősége is éppúgy jelen van, mint a Szűzé. Az égiek a rendre inspirálnak, de ez nem csak külső, hanem belső, láthatatlan szinteken is jelen kell legyen. Ha valaminek a ködösítésével, hamisságával találkozunk, érdemes elgondolkodni azon, hol kell megerősíteni az őszinteséget, önmagunkkal szemben. Meglehet, a rendért (bárminek a rendbetételéről legyen szó) áldozatot kell hoznunk.
A szerdai napon az érzelmek, az érzékelés és a megértés ideje van. A kozmikus rezgések mély érzéseket szólítanak meg. Egyszerre van jelen az érzelmek határozott irányítása és az önzetlen, mélységesen bizalmas feladás. A saját érzelmi működéseinkre tisztábban rálátva, felfedezhetjük azt is, miben és hol működtetünk még függést, önzést, mit akarunk még eltemetni abból, amit teljes bizalommal és őszinteséggel is adhatnánk társunknak és a világnak. Lelkünk mélyebb rétegeit is kitisztítva, érzéseinket követve, a harmónia irányába változtathatunk. Ma nagy igazságokra láthatunk rá, magasabb összefüggéseket érthetünk meg.

Zentai Anna