2014. november 15. – 16.

November 15. szombat – 16. vasárnap

 A szombati nap erőpróbái, bár belső munkát kívánnak, mégis eredményesek lehetnek, a vasárnap inkább segítő és ösztönző erőkkel támogatja a most zajló folyamatokat. Érdemes a hétvégén is szem előtt tartani, hogy legtöbben még azon a szinten élünk, ahol a kellemetlennek tűnő, a harmóniából látszólag kisodró élmények és történések segítenek hozzá olykor a harmónia és egyensúly eléréséhez. Van úgy, hogy ha bevállalunk számunkra is meglepő, kellemetlen dolgokat, abból valami kellemes születik.
Szombaton ne legyenek nagy elvárásaink, figyeljünk viszont a lelkünkre, az érzéseinkre! Reggel a Hold elhalad az Oroszlán szíve, a Regulus csillag alatt, ekkor érzékelhető igen erőteljesen a szeretet áradása (az igaz szeretet márpedig nem támaszt elvárásokat, nem teremt kifogásokat és nem köt feltételhez). A szeretet által biztos, stabil pontot találhatunk a lelki biztonságérzethez. A nap folyamán, különösen délután felmerülő, vízzel kapcsolatos élmények és helyzetek a saját lelkünk kivetülései. Érzelmi tisztogatásnak, rendezkedésnek van ideje, a Hold délután már a Szűzbe lép.
Vasárnap reggel a karma útján előre kezd haladni a Neptunusz (illúziók fátylának fellebbenése), a Merkúr pedig már elhagyja ugyan az Angyal csillagképet, de a segítő angyali erőket még tovább viszi magával. A Mars lassan leérkezik az Istenek Útjáról, a Tejútról, így mostantól kezd érzékelhető lenni, hogy a már megszerzett, magas szintű energiák, a férfi minőséggel, erővel, felfelé törekvéssel, szexualitással egybeolvadva, lehívhatók a hétköznapokba. A Mars most áll együtt a Nyilas csillagképben a felágaskodó ló lábával, az Arkab csillagokkal (kettős csillag). 
A vasárnap alkalmas mélyebb beszélgetésekre, eszmefuttatásokra, mély működések megértésére. A Vénusz ugyanakkor a Nyilas jegyébe lép – az érzelmek és a testiség ettől kezdve tüzes, szenvedélyes érzettel telítődik, a párkapcsolatokban ideje jön a jövő tervezésének, a hosszú távú döntéseknek, valamint a magasabb összefüggések átlátásának. Az érzelmekhez hit, bizalom és a távlatok megélése, a női minőséghez a tanító minőség, a szeretet-bölcsesség kapcsolódik. Művészetek terén is a nagyobb, ízesebb, színesebb, vidámabb alkotások megszületésének van ideje. A Vénusz mögött a Kígyótartó keze a magasba nyújtózó Kígyófejet markolja, ez a szellemi erők önerőből való kézben tartását üzeni, így a női minőségé most a láthatatlan erők irányítása, a Marson keresztül pedig a férfi minőség az ösztönerők, a fizikai nemző erő működtetője.
Ami a döntési helyzeteket illeti, továbbra is érvényes, hogy zavaros állapotban nem érdemes döntést hozni – a döntést pedig jó esetben nem az ember maga hozza meg! Sokkal inkább eljut egy olyan pontra, amikor világossá válik, mi az út, mi a követendő irány, mi visz előre. Egyszerűen, a maga idejében felismerhetővé válik, főleg, ha nem hajtjuk a választ és nem görcsölünk erővel.
Az akarás távol tartja a vágyak tárgyát, hiszen a hiány érzetét erősíti. Az Univerzumnak pedig jó szokása, hogy amire rá vagyunk hangolva, azt megadja nekünk.


Zentai Anna
Kép: Katerina Plotnikova Photography