2014. március 28.

Március 28. péntek – A tisztító, gyógyító erők folyamatos, egyre mélyebbre ható áramlásában vagyunk, bármerre tekintünk az égbolton, most minden arról szól, hogy itt az ideje letenni mindazt, amit már évek, évtizedek, sőt, évszázadok óta magunkkal cipeltünk, ami lefogta és leszorította szárnyainkat! Természetesen ez továbbra sem külső hatás, hanem a saját (félelemből adott) válaszreakcióink voltak a külső történésekre. Ideje rálátni, hogy senki nem tart minket kalitkában, semmi nem gátol abban, hogy eredendő küldetésünket teljesítve szabadon megvalósítsuk önmagunkat! Égi együttállások kavalkádjába érkeztünk, ez azt is jelenti, hogy a különböző energiák szépen egymásba fonódva, egymást erősítve koncentrálhatók egy-egy adott pontra, egy életterület, vagy helyzet emelésére. A Nap és az Uránusz közeledő együttállása a fény, a világosság, a szeretet és a tetterő kapcsolódását mutatja a tudatunkat tágító és felszabadító erővel. A Hold ma egész nap a Vízöntőben jár, így ő is segíti a tisztulást, a terhes, vagy ön-magunkkal nem azonos eszmék, magatartásformák, gondolatok és állapotok kipucolását. A tisztításban most nem lehetünk passzívak, ez az idő már nem a várakozásról szól! A Nap a cselekvést adja a szabad létállapot megteremtéséhez! Itt az ideje a gyakorlati, aktív tisztító munkáknak, az élet minden területén – kezdhetjük akár a közvetlen környezetünk rendbetételével, a kert, az udvar, a ház, a szoba rendezgetésével, tisztogatásával – figyeljük meg, hogy ez által tisztul a lelkünk is, energiák szabadulnak fel, helyet adunk a tavaszi napfénynek! Reggel 7 óra táján a Hold elhalad a Vízöntő eszenciáját jelképező, egyensúlyt is érzékeltető Sadalmelik csillag alatt, majd 8 óra tájban a Déli Hal csillaga, a Fomalhaut alatt – ez utóbbi a Világunk egyik tartóoszlopa, az Egység fényét ragyogja! Délután a Hold már a jövőbe ömlő víz hullámai alatt halad, így a tisztítást már egy szebb, boldogabb jövő érdekében végezzük. A Merkúr ma és szombaton is együttáll a Chironnal, aki karmikus, múltban szerzett sebeink gyógyítására ad lehetőséget, most éppen intellektuális szinten, önkifejezésünket és emberi kapcsolatainkat tekintve. Írás- és beszédkészség fejlesztésére és gyógyítására, légúti és allergiás problémák gyógyítására, a megértő és megértető képesség fejlesztésére alkalmasak e napok. Felszínre kerülhetnek a sebek, de éppen ez szükséges ahhoz, hogy tudjunk róla és dolgozzunk velük! Bátran fedezzük fel, milyen sebek rejlenek még bennünk, merjünk szembenézni ezekkel és tudatosan alakítsuk a helyzeteket a szívünk szerint, mondjuk ki, beszéljük át még mélyebben, ami számunkra fontos, hiszen ezzel sok időn át húzódó állapotokat és kapcsolatokat tudunk most tisztítani és gyógyítani! Ma csodálatosan működnek az érzékfeletti képességek, az együtt érző képesség és a lelki beszélgetések is oldódást hozhatnak. Érdemes figyelni a lélek rezdüléseire. Aki még keresi önmagát, az ráérezhet arra, mivel tud szívből azonosulni, hol a helye a világban.

Zentai Anna

Kép: Cristina Mcallister