2014. május 12.

Május 12. hétfő – A Vénusz az Uránusszal egyesülve belépett a nagy égi négyszögbe (bár ennek erőssége folyamatosan múlik, az energikus Mars helyét pedig mára az érzelmes Hold veszi át). 15-ről 16-ra virradóan teljesedik be ez az együttállás, de már most is nagyszerűen érzékelhető – az Uránusz karmatisztító, szellemet mozgató ereje egyesül a vénuszi termékenységgel, érzelmekkel, harmóniával, nőiséggel, szépérzékkel, művésziséggel. Ideje, hogy teljes egészében megértsük az érzelmi működéseket, elvágjuk a terméketlen, boldogságot nem adó szálakat, felszínre hozzuk eredendően bennünk élő képességeinket. Gyógyulhatnak akár a sok életre visszanyúló karmikus sebek is, teret kap a tiszta, szabadon áramló nőiesség. Minden érzelmi elmúlás, véget érés, a női és érzelmi erők felszabadulását és megerősödött működését segíti! A Hold ma tovább halad a Szűz csillagképben és a Spica csillaggal együttállva a fényaratás idejét mutatja. Mint vetettünk, úgy aratunk ma, egyben megnyílnak az Angyali Birodalmak szárnyas kapui. Érzelmi átminősülés és a lélekben, az érzésekben való aratás következik. Előrelépés is, egy magasabb szintre. Bárhogy is, de a másik oldalt is megérthetjük – ez a megértés emel egy magasabb minőségbe, segíti a kitörést a régi működésekből, az elindulást, a rend és egyensúly állapotát és fordítva – minél inkább a fény felé törekszünk, annál megértőbbek vagyunk és annál inkább ki tudjuk fejezni azt, aki igazán vagyunk. A beszélgetésekben most erő van, fordítsuk ezt is adásra és a fény felé, felfelé!

Zentai Anna