2014. január 31.

Január 31. – Oldás és Szabadulás Ideje

 Igen intenzív energiaáramlásba érkeztünk, most sok minden fordul, alakul, változik a létezésünkben. Február 4-gyel megkezdődik egy új évkör (a kínainak mondott, ám valójában egyetemes számítás szerint), a Sorskerék újra fordul, s a mostani idő-kapuban fokozott megélések, érzékenység és lehetőségek vannak jelen. A mai napon (10:44-kor) a kedvenc égi háromszögünk alapját képező egyensúlyi tengely, a Jupiter és a Plútó szembenállása pontossá, egzakttá válik. 15:30-kor a Merkúr a Halak jegyébe lép, 21:51-kor pedig látszólag fordul a Vénusz és már nem a kozmikus irány, hanem a Napút, a karma kerekének iránya szerint kezd el haladni. Ilyenkor kis időre mintha megállna az égbolton, neki köszönhetjük például a hirtelen ránktörő harmónia és nyugalom érzetét – érdemes rá fogékonynak lenni, sokat segít ezen impulzív időkben. A Hold a Bak és a Vízöntő átmeneténél jár, így ma az elvégzendő munkáink felvállalása általi megkönnyebbülés és megtisztulás ideje van – minden értelemben. Az igazság és a minőségi átalakulás egymással való kiteljesedését szeretnénk talán megélni, egyszerre rombolni le a hamisat és építeni fel egy új, igaz, nemes világot és emberi kapcsolódást. Ez az érzés lehet akár feszítő is és megjelenhet a legapróbb hétköznapi dolgokban is – érdemes nem annyiban hagyni, amikor ilyen helyzettel találkozunk, hanem utánajárni, mert amilyen hirtelen módon vágott be életünkbe, olyan hirtelen meg is oldódhat! A megoldást a jelen esetben a háromszög csúcsa, vagyis az Uránusz nyújtja. Az indító erőt adó, új utat nyitó Kos jegyében van, csillagképileg pedig a Halakban, a visszaúszó hal fonalánál. A fonál a régi kötelékek, kötések, kötődések, rögzülések, függések elvágására ad lehetőséget, a tisztítás, az oldás erejével. Visszahozza a múltban már megszerzett képességeinket, melyekben zseniálisak és egyediek vagyunk, ezeket ideje végre használni! A Halak analógiája a Jézusi Szeretet is, így e gyógyító Szeretet működtetése szintén megoldás lehet bármilyen helyzetre, kapcsolatra. Érdemes most elmélyedni Jézuus tanításaiban, példájában, és abban amit megmutatott, megtanított nekünk! Csak csodálni lehet azt a Szeretet-erőt, mellyel a keresztúton járva, megalázva és vért szenvedve is szeretni tudott bennünket! A háromszög további üzenetei lehet pl. a következő is: a Rák-Bak tengely (rák Jupiter és bak Plútó) által ideje elgondolkodni azon, nagyobb ívekben is, hogy mit hoztunk magunkkal a múltból, miben vagyunk igazán otthon, miben érzi magát jól a lelkünk? Mi jelenti szívünknek az otthont, a hazát? Másik oldalon, erőteljes élményekkel találkozhatunk, akár anyagi vonatkozásban is, és időnként feszíthet az, hogy nem tudunk maximális jólétet teremteni az anyagban. Mi a megoldás hát? Most érezhetünk/láthatunk rá arra, hogy mennyire nem voltunk otthon az életünkben, a lelkünkben, a helyzetünkben. Nem azt tettük, döntöttük, amit akartunk, amit a szívünk akart. A Sors késztet a változásra és a megoldásra – éppen a Plútó ereje az, ami által minden erőnket összeszedve, nagyot fordíthatunk sorsunkon és végre teljességgel felvállalhatjuk azt, ami és aki igazán vagyunk! Még akkor is, ha gyakorlati szinten már megtörtént a megújulás az életünkben, mégis a tudat beérése most zajlik – vagy fordítva, sokaknál most érik be a tudat, ami a megújító döntésekhez kell. Ideje tehát felvállalni igazi egyéniségünket, képességeinket, érzéseinket, küldetésünket, hívatásunkat, mert az anyagi helyzetünk is az által jön rendbe, hogy a szívünk a helyére kerül, és a már bennünk rejlő zsenialitást kezdjük működtetni, ez viszont biztos, stabil döntés kell legyen! Amikor már teljes vállszélességgel kiállunk szívünk szándéka mellett, az anyagi jutalmak sem maradnak el! Még egy jó tanács: ha valami rossz érzést kelt bennünk, akkor az még nem a megoldás. A megoldás ugyanis teljességgel felszabadít! A megoldásnál akkor vagyunk, amikor már egyértelműen jól érezzük magunkat, sőt, most éppen lelkesen, szárnyalón, megszabadulva a kötelékektől, felemelkedetten és tiszta örömmel! (ui: az Uránusz analógiája a magas szellemiség, így az asztrológia is – gondolok itt természetesen a csillagok fényének üzeneteire, nem csupán a bolygókéra – így most az asztrológiával, asztrozófiával való foglalkozás is sokak számára hozhat érdemben megoldást és szabaddá tévő felismeréseket.)

Zentai Anna