2014. január 20.

Január 20. hétfő – Teremtő erők tobzódása

 A mai nap ismét fokozottan szól arról, hogy nőkön, a női minőségen és érzelmi megéléseken (Nyilas Vénusz) keresztül, megérthetjük a magasabb összefüggéseket, igazságokat, az érzelmi kapcsolatokat működtető, felsőbb elveket. Ez a rendező elv végső soron a Szeretet! Fontos, a kiteljesedésünket segítő tanításokat, üzeneteket kapunk továbbra is, emellett ma megsokszorozódik a termékenység, legyen szó testi, lelki vagy szellemi teremtő erőről. A Hold az Oroszlán nemző részénél jár, ahol a csillagok születnek, így a mai napon szenteljünk különös figyelmet arra, hogy bármi, amit életünkben, az egyszerű hétköznapokban is teszünk, megteremtünk, előidézünk, az valóban fényt hozzon életünkbe! E napnak csodás élményeket ad a Hold és a Vénusz emelő, érzelmileg lelkesítő kapcsolata. A lélek, az otthon, a család harmóniáját érezhetjük, alkotó, kreatív vagy művészi tevékenységeknek is kedvez ez a hétfő. Késő estére a Hold együttáll az Oroszlán legtermékenyebb pontját jelölő Denebola csillaggal (fény-erő-nemzés helyszíne), a szintézis megalkotását lehetővé téve. Eddigi tapasztalataink beérnek, fontos felismerésre juthatunk, előhívhatjuk a már megszerzett tudást, képességet is. A Hold 22 óra után a Szűz csillagképbe lép. A Nap a hajnali óráktól már a Vízöntő jegyében jár, így eljön a tisztulás, a felszabadító cselekvések időszaka. Tetterős, aktív, cselekvő énünket jelképezi a Nap, aki most a Vízöntőbe érve annak idejét mutatja, hogy letehetjük eddigi terheinket, könnyebbé és szabadabbá válhatunk, fogékonyak leszünk az új és különleges dolgokra, élményekre. A baráti kapcsolatok, a közösségi-társasági élet, a farsang időszaka, sok szép élménnyel kecsegtetnek. A Merkúr is itt jár már, a szellem tisztulását és a tisztázó beszélgetéseket segítve. Mögötte ott ragyog a Bak teste (a gondolatok és szavak testet öltését is segíti, kommunikációs sorsfeladataink idejét ismutatja), és a Vízöntő csillagzat múltba ömlő, múltat tisztázó-tisztító hullámai. A Vénusz a Nyilas ágaskodó lovának legfényesebb, láb-csillagaival áll együtt, így hordozza most a táltos-tanító Nyilas eszenciáját, a női minőségen keresztül. A lényegi tanításokat most a hölgyektől kapjuk, és a női varázserő fokozott jelenléte tapasztalható. A Nő árasztja ki most a tudást. A Jupiter elhagyva az Ikrek derekát, már a Testvérek lábánál jár. Mélyen lent az Egyszarvú és a Hűséget jelképező Nagy Kutya ragyognak. A Jupiter így visszahozta most életünkbe azt a lehetőséget, miszerint újra megpróbálkozhatunk az elindulással, a szívünk igaz útján. Ideje rálépni arra az útra, amelyet a szívünk diktál, vállalni azt és kitartani mellette. Elindulni, hogy egy igaz és tiszta érzelmekre alapuló életet élhessünk – ahhoz legyünk bizalommal és hűséggel, ami az igaz, tiszta szeretetre alapul.

Zentai Anna

Kép: Emily Balivet