2014. január 18. – 19.

Január 18. – 19. – Sorsunk a kezünkben

 A szombat a visszatekintésről, az anyagban való eredményekről és egyensúlyról, a vasárnap a gyógyulásról, a lelki egyensúlyról szólhat. A Hold egész hétvégén az Oroszlán csillagkép alatt jár. SZOMBATON az Oroszlán csillagszemeinek kereszttüzében, a Hold a lelkünkre és múltunkra való rálátással ajándékoz meg. Tanulhatunk abból, amit eddig tettünk, teremtettünk, ráláthatunk a lélek működésére, vagy családi ügyekre. A Hold kapcsolatba kerül a Szaturnusszal, aki most a Mérleg alatt halad. A most megélt élményekben mérlegre kerülnek valódi értékeink, legyen szó szellemi, érzelmi, vagy anyagi javakról. Megmutatkozik, mi életképes, mi értékes, mi ad egyensúlyt az életünkben. Ami nem az égi akarat szerint működik, vagy kibillent az egyensúlyból, arról most lehull a lepel, érezhetővé és leválaszthatóvá válik. Ugyanakkor, saját magunkban kutakodva, ráláthatunk arra, mik az igazi értékeink, képességeink, azok a tehetségek, melyeket nem véletlenül hoztunk magunkkal, és akár elismeri a külvilág, akár nem – ezeket működtetve teljesíthető ki az életünk. Önmagunk, igaz küldetésünk felvállalása fontos lehet. Az Oroszlán fokozza ráébredésünket emberi méltóságunkra és arra, hogy sorsunk a kezünkben van! Az öntudatra ébredt embert külső erők már nem képesek dróton rángatni. VASÁRNAP hajnali álmainkban érzékelhetjük azt a felfokozott, áradó és teljesen önzetlen Szeretet-erőt, amely a szívünkből árad (Hold-Regulus együttállás). Napközben már az Oroszlán testénél jár a Hold, az erőt, az ösztönökön való uralmi képességet érzékelhetjük. A felsőbb szférákból érkező tudás e napokban jelentős áramlásban van, köszönhető ez sok más jelölés mellett a Szeretet Bölcsességét megjelenítő Jupiternek, aki az Ikrek Napkapujában halad, így két világ közt nyitja meg a Tudás Kapuját; valamint a Tejútra, a fényhozó Nyilasba visszatérő Vénusznak is. A Vénusz már újra együttállásba került a Plútóval, így érzelmi kapcsolatokban, nőiségben, termékeny, alkotó erőinkben emelő, sorsfordító erőket léptet működésbe és magasabb szintekre emel (akkor is, ha egzaktságát ez az együttállás már nem éri el). Vasárnap reggel az érzelmek, a lélek ébredése meghatározó élmény lehet – azzal a motivációval ébredhetünk, hogy ideje megtisztítani lelkünk mélységeit, feloldani a fájdalmakat, gyógyítani magunkat, hogy önmagunkkal és társunkkal is egységbe kerüljünk, harmóniában kiteljesedjünk. Vasárnap este több szempontból is vizsgáztatnak égi segítőink, és a jutalmat is azonnal kiosztják – érdemes ezidáig búcsút inteni régi kötéseknek, szabadon új utakra lépni, kapcsolatokat és kérdéseket tisztázni, igazat mondani (főleg a múltban történtekről), szíveket megnyitni!

Zentai Anna