2014. február 19.

Február 19. szerda – Angyalok ereje

 A mai nap a célratörő, határozott beszélgetéseké, amelyek a változás és tisztulás erejével bírnak. Röviden, tömören és határozottan tudjuk előadni mondandónkat, és nem is az a lényeg, hogy érzékenykedjünk és árnyaljunk, hanem az, hogy merjük tisztázni, ami fontos. Mindennek hozadéka lehet, hogy kiderül, mi által, hogyan tudunk egy kiegyensúlyozottabb, eredményesebb, szebb jövőt teremteni, ráadásul mindkét fél megkönnyebbülhet és ha merünk őszinték lenni, az az egyéni fejlődéseket is szolgálja. A Nap immár a Halak jegyében halad és egyre közelebb ér annak urához, a Neptunuszhoz. Vasárnap fognak együttállni, így most napról napra egyre mélyebbre tekinthetünk önnön mélységeinkben. A Nap most világosságot, életerőt, melegséget és szeretetet visz oda is, ahol eddig sötétség volt. A szokásosnál is fantáziadúsabbak lehetünk, ezt a készséget érdemes művészi és kreatív alkotásokba ültetni, nem csupán saját munkáinkban, de pl. gyermekeink tevékenységét illetően is – a tele-vízió és a számítógép bámulása alapvetően öli a kreativitást, a szellemi képalkotás képességét (márpedig amit el tudunk képzelni, az meg is tud valósulni) és e napokban erősíthetőek akár a függések is, érdemes ezt kiváltani sok játékkal, kreatívkodással, rajzolással, festéssel, vagy bármilyen alkotó tevékenységgel. Érdemes most azon is elgondolkodni, mivel/kivel tudunk azonosulni, mivel/kivel érzünk mély egységet és mivel/kivel nem? Előbbi esetben szabad szárnyalást, utóbbi esetben a tisztázás, a tisztulás, a megkönnyebbülés lehetőségét kaptuk meg. A Hold a levegős Mérlegben jár, így ma a lelki-érzelmi-párkapcsolati harmónia dominál. Estefelé együttáll a Spica csillaggal és az energikus, erőt adó Marssal, az Angyal csillagai alatt. Ez az este így igencsak bátorító, serkentő, ösztöntő élményeket hoz. Mindennek hátterében áll annak az igénye, hogy ideje lenne már valóban fényt teremteni és aratni életünkben – az ehhez vezető út az önlegyőzésen és új dolgok elindításán alapul. Mások számára, akik már elvetették a fénymagocskákat, ez a fényaratás estéje lehet, ami óriási inspirációt, lendületet, lobogást biztosít. Bármilyen helyzetet most rendkívül talpraesetten meg tudunk oldani.

Zentai Anna