2014. február 08. – 09.

Február 08. szombat – 09. vasárnap – Fénygyarapító, örömhozó hétvége

 Ezen a hétvégén a szombat csendje és kellemessége szinte eltörpülni látszik a vasárnap égig emelő széllökései mellett. SZOMBATRA virradó álmaink tiszta, angyali üzeneteket hoznak, szembesítve bennünket a legmélyebb igazságokkal is. A múlt fájdalmai most átmosásra kerülnek és kitisztulhatnak. A Hold egész hétvégén az Ikrek levegős jegyében jár, ideje kiszellőztetni az ágyneműt, lakóteret, és lefolytatni az eddig várakozó eszmecseréket – most kitűnően egymásra tudunk hangolódni és megérthetjük, átérezhetjük a másik oldal helyzetét is. A Hold szombaton még a Bika csillagkép alatt termékeny, alkotó erőkkel lát el, a Bika fejét, majd szarvait érinti, este 19 után a Nimród csillagkép alá is megérkezik. A Bika Tejúton nyugvó szarvai által a magasabb szférákból érkező, isteni erők áramlanak le – már pénteken, de szombaton is érezhető, hogy biztonságot szeretnénk teremteni, kézzel foghatóan anyagba ültetni elképzeléseket, de fontos, hogy mindez egy magasabb szellemi ismeret, isteni tudás által foganjon meg! Nimród alatt tovább haladva is, a Fény visszaültetésére, bizonyos minőségek, helyzetek, dolgok újra működővé tételére és újra-fényesítésére kapunk lehetőséget! VASÁRNAPRA virradóra már a Tejút fényölében jár a Hold, így beavató álmok jönnek, intuitív érzékelésünk élesedik. A hajnali órákban a misztikus útra lépés, a belső világunk felé való elindulás jelölőjét, a Rigel csillagot érinti a Hold, 13 és 14 óra környékén már a Bellatrixnál vonul, ő a harcosnő, az amazon, Nimród, azaz Orion váll-csillaga, aki törékeny, finom nőiessége mögött a szellemi küzdő erő és a felvállalás erejét is képviseli. 14 és 23 óra között vonul el a Hold az Orion-öv csillagai alatt, így ez idő tájt a tökéletes kozmikus egyensúly élhető meg, a Lent és Fent világának szétválasztása, egyensúlya az üzenet. A vasárnap különlegessége az az égi háromszög, amely a Nap, a Hold és a Mars részvételével áll fel az égbolton – ráadásul 12, 16, 17 és este 20 óra körül különösen erős aktiválódást mutat. E három égi testvérünk levegős jegyekben jár, így elsősorban szellemi, gondolati tüzeket szítanak, fellángolunk, inspirációkat kapunk és az emberi kapcsolatokban, beszélgetésekben és írásban is nagy erőkkel tudunk megnyilvánulni. Legyen ez fény-erő, amelyben részt vesznek az érzelmek (Hold), a világosság, a szeretet árasztása (Nap) és a bátorság, a nyílt egyenesség (Mars)! Ezen a módon magas szinten működtethető ez az energia, amelynek lényege, hogy a felemelkedés inspirációját adja, a magasabb szintre való emelkedésre késztet. A Tejúton járó Hold ráadásul beavató, felemelő erőkkel segíti mindezt, így az érzelmekből árad most a legnagyobb emelő erő. Este 20 óra környékén ér az égbolt tetejére a Hold, így ekkor az érzelmek, a lelkiség, a lélek éltetése, a belső és külső otthonteremtés válik céllá és megoldássá.

Zentai Anna