2014. augusztus 28. – 29.

Augusztus 28. csütörtök – 29. péntek – Ezekben a napokban a Nap és a Neptunusz szembenállása zajlik (pénteken délután egzakt), vagyis az évkörön a világosság fénye, a tudatos, cselekvő én szimbóluma és a lélek-tudat mélysége, az érzékfeletti és a Minden Egység jelképe jelölnek ki egy kozmikus tengelyt. A Nap fénye rávilágít a lélek mélyén zajló-rejlő működésekre. A Neptun mutatja a feloldódás és egyesülés-egységbe olvadás igényét, lehetőségét. A megváltódást lehetővé tévő Neptun azonban komoly belső munkát is jelent – hogy mennyire állunk készen az egyesülésre, az Unio Mystica, a Minden Egy élményére, arra felhívja a figyelmet. Láthatóvá válnak azok a félelmek, féltések, függések, aggódások és dédelgetett sérelmek, amelyek ezt még gátolják. Ha ezt vesszük észre magunkon, ne maradjunk benn a „szegény szerencsétlen én” állapotában – emelkedjünk felül ezen, nézzük kívülről létezésünk ezen állomását, ismerjük fel a bennünk élő Isten rejtegetését! Mindezt meghaladva juthatunk el a rend és megváltás állapotába. 
A Zodiákus körön a Szűz-Halak tengelyt jelöli ki a Nap és a Neptun, így a külső-belső rendezettségen való munkálkodás aktuális – ám az égbolton valójában a Nap az Oroszlán erős minőségében, a Neptun pedig a Tisztító Angyal, a Vízöntő kiömlő vizében fürdik. Vagyis ami most történik, az lényegében arról szól, hogy megtisztítsuk és feloldjuk a lélek és tudat mélységeiben eddig rejtőző, lehúzó minőségeket, egyben uralmat gyakoroljunk saját magunk és sorsunk felett! Ezzel a mélységes belső munkával tudjuk újrateremteni, visszaidézni magunkba a belső tartást, a méltóságosságot, az önirányítás eleve meglévő képességét, amelyet eddig mélyre rejtettünk. Ehhez feltétlenül szükséges most, hogy legyünk őszinték önmagunkkal és lássuk meg, hol és mivel kapcsolatban sajnáltatjuk magunkat, hol hárítjuk kívülre a felelősséget a sorsunkért! Ezek a napok rendkívül alkalmasak arra, hogy szembesüljünk saját negatívságunkkal, mártíromságunkkal – és ha ezt meg merjük tenni, akkor a Vízöntő által kapott angyali segítséggel, a csillagok zuhatagában, az Oroszlán királyi erejével újra oda emeljük magunkat, ahol a helyünk van! 
A Hold e két napon a Mérleg jegyében jár, a Szűz csillagkép alatt – a pénteki nap már a jövőbeni teljességért munkálkodhatunk, minden szinten és pénteken este az angyalokkal való munka is megkezdődhet.

 Zentai Anna