2013. október 24.

Október 24. csütörtök – Titkos lelki felfedezőutak

 Az égi princípiumok közül leggyorsabban haladó Hold, mostanában több különleges fényszögkapcsolat beteljesedését hozza el. A mai napon az Ikrekből már a Rák Zoidákus jegyébe lépve, egy nagy, átfutó Víz-háromszöget hoz létre, a Nappal és a Neptunusszal (e két utóbbi égitest fény felé emelő erejének csúcspontja pénteken, kicsivel éjfél előtt lesz). Az érzések, érzelmek, ösztönök és intuíció felerősödése tapasztalható a mai napon. A Víz életet ad, információt továbbít és átalakít, élővé tudja tennni az anyagot, miként a szív szeretet-dobbanása élővé teszi az embert. Társaink felé most mély együttérzéssel fordulhatunk, és mélyebben átélhetjük mások érzéseit, helyzetét. Személyes fejlődésünkben érdemes végiggondolni, hogy miből alakult, honnan ered a jelenlegi helyzetünk, és feladatunk? Miben, hol, kivel érzi magát otthon a lelkünk? Mit jelent számomra a Belső Templom? Mi van jelenleg a helyzet mögött, mi rejlik a háttérben? S végül, hogy mi oldja, szabadítja fel ezt a helyzetet és a lelkünket? Mivel, kivel, hogyan alkotunk teljes egészet? Hogyan teremthetünk egységet? Este 20 óra környékén éri el csúcspontját egy mély, belső folyamat, amely során érdemes végiggondolni, honnan jöttem – merre tartok? Az életünk, otthonunk, családi kapcsolataink alapvető rendezéséhez óriási erőt, energiát kapunk a Mars által, amely a rendrakó, aktívan munkálkodó Szűz jegyében jár, szellemi szinten pedig az Oroszlán emberi méltóságát és erényét hordozza. Célként a függések elengedése, a mély, tiszta és önzetlen szeretet árasztása jelenik meg! A Hold ma reggel már az Ikrek csillagképet elérve, annak Tejúton elhelyezkedő lábainál halad, de csak 11 óra után hagyja el a beavató Nimród csillagait. Így a mai napon az elengedésből létrejövő továbblépés, a magasabb minőségek felé való elindulás is megjelenik. A Nap tovább halad az Angyali Szűz csillagai, a Merkúr pedig a Mérleg csillagai alatt. Mindketten sugallják, hogy a valódi értékek, az igazságok, nem kívül láthatók, hanem a szemünket lehunyva, a szívben, az érzéseinkben találjuk azokat. A Vénusz az érzelmi kapcsolatainkat gyógyító és emelő erők körében, a Tejúton, lassan közelít már a Skorpió méregfullánkja felé, így egyre inkább érezhetővé válik, mivel is mérgeztük eddig érzelmeinket, mi tartott vissza a harmónia megélésétől. A késő esti órákban, 23 óráig a külső és belső rendrakás a hangsúlyos, méghozzá az igazságok tisztázása által. Sokat segít, ha nyitottak vagyunk új és más nézetekre. Ezt követően már az örömök felszabadult megélése, illetve ennek érdekében történő változások kapnak szerepet.

Zentai Anna