2013. december – Jupiter-Szaturnusz trigon

2013. december 13. Jupiter-Szaturnusz trigon

 Életbe lépett már, és december közepére éri el egzaktságát, a Jupiter és a Szaturnusz bolygók trigon fényszöge. Sokféle forrásból, sokat olvashattok róla, beindult az információk áradata, most szeretném én is hozzátenni a magamét. Mesélhetnék szerencsés meg segítő eseményekről, egyensúlyozásról, igazságosságról, állhatatosságról.. de másról fogok. Egy olyan dologról, ami mindennek a hátterében húzódik, működtet sok más helyzetet, és kihat a jövőre is. A Szaturnusz ez időben a Skorpió titokzatos jegyében halad, amely a nagy átalakulásokat teszi lehetővé, annak érdekében, hogy életünk minőségileg emelkedhessen. A Szaturnusz a Naptól számított hetedik bolygó a Naprendszerünkben, a hetesség, a szakralitás minősége tartozik hozzá. Ő a Küszöb, melyet átlépve már egy más minőségbe érkezünk, elérjük a messianisztikus, szabad szemmel láthatatlan bolygókat is. (Vajon véletlen, hogy az új kor „asztrológiája” éppen a Szaturnuszt pécézte ki a nagy mumusnak? Rettegni tessék tőle, mert a szentség működtetése életünkben nem kedvez a rajtunk hatalmat gyakorolni akaróknak!) Szóval Szaturnusz: a tapasztalatokon át érlelődő bölcsesség, a beérés, a társunkra-tevékenységünkre szentelt minőségi idő bolygója, a valódi értékek kikristályosodásának elősegítője. A lépésről lépésre alakuló anyag, amely a Teremtő áldását viseli. Ám a Teremtő képére alkotott Ember is teremt – olykor olyat is, ami hosszú távon nem életképes és nem ad teljességet a számára. Ilyankor érezteti a bölcs Szaturnusz, hogy falat építettünk, melyet ideje ledönteni. A Skorpió jegyében most tehát az eddigi értékrendszerünk gyökeres átalakítására kapunk lehetőséget – ragaszkodhatunk persze féltékenyen és bosszúálló módon az eddigi, elavult, vagy téves nézeteinkhez, de ezzel is önmagunk ellen dolgozunk. Ha viszont hagyjuk átalakulni a dolgokat, akkor életünk magasabb minőségbe emelkedik! Beleértve mindazon anyagi építményt, amelyet eddig teremtettünk – az anyagias gondolkodásnak is dőlnie kell, hiszen nem állja már meg a helyét egy új és szebb világban. A Szaturnusz mögött a Mérleg csillagkép első serpenyője, a múlt igazságait méretteti meg. Ideje jön a titkok feltárulásának, most semmi nem marad titokban! Még önmagunk előtt sem… A Mérleget maga a Teremtő tartja kezében, akihez, ha hűek szeretnénk lenni, akkor nem ítélkezünk, mint ahogyan ő maga sem teszi ezt. A Mérleg időszakhoz inkább a dolgok helyes megítélése, mint az ítélkezés tartozik. Ha valaki mégis rossz érzéseket keltene bennünk, lássuk meg: ez valójában bensőnkből fakad, és az egyensúly megteremtésével nekünk van dolgunk. Mérlegre kerül tehát a múlt, és ez által átalakul eddigi értékrendszerünk és sok más is életünkben. A Jupiterrel alkotott trigonba, a Szaturnusz oldaláról időközben bekapcsolódik a Nap (rálátás a sorsfeladatokra, falak ledöntése a szeretet sugárzó erejével – november 01.-14.), majd a Merkúr is (megfelelő időben és helyzetben való beszélgetések, lényegi dolgok megértése és kimondása, november 20.-30.), a Hold pedig november 30. – december 01. idején erős lelki töltéssek, érzésekkel telíti mindezt. Nézzük meg a másik oldalt is! Itt a Jupiter látható, a Rák jegyében, az Ikrek csillagkép alatt. Jupiter a Szeretet Bölcsességének elve, vagyis általa tudjuk életünket és kapcsolatainkat igazságosan és szeretetteljesen működtetni. Hozzá tartozik a hit, a magas tudás, az igaz, tiszta érzések, a szeretet sugárzásának, kiterjesztésének elve is. A Rák jegyében járva, most az érzelmek és ösztönök uralják mindezt. A múlt titkait kutató Rák a múltba, az ősi bölcsességek felé való visszanyúlás idejét is elhozza. A magyarság bolygója is a Jupiter, a Rákban pedig megjelenik az otthon és a család, mind szűkebb, mind tágabb értelemben is. Haza, szülőföld, nemzet, lélekcsalád, külső és belső otthon, hazatérés a léleknek.. Mindezek a minőségek hoznak most hangsúlyos élményeket számunkra. Megtanuljuk, hogy az „otthon” nem fizikai hely, hanem belső minőség! A család nem csak a vér szerinti, de a lelki-spirituális kötelékek szerinti családunkat is jelenti (nem véletlenül szakadnak szét most a racionális alapokra épített családrendszerek, és épülnek fel új, mélyebb lelki kapcsolódásokon alapuló családok – a kívülállók szeme természetesen e láthatatlan szálakat nehezen veszi észre, ha nem érzi át az egységből sugárzó erőt!). A rák Jupiter által a jelen kérdéseire a múlt gyökereihez való visszanyúlás is választ adhat (itt az ideje a családfa-kutatásnak és családállításnak is). A mögötte ragyogó Ikrek pedig megjeleníti a kettősségekkel, a különbözőségekkel való találkozásainkat, élményeinket (eddig hittem valamiben – és most mást tapasztalok, segítség!). Az Ikrek egyik lényegi üzenete, hogy a halandó, múlandó dolgok megtapasztalását követően a léleknek lehetősége van elindulni magasabb szintek felé – hétköznapokban ez megjelenhet az eddigi anyagias életszemlélet feladását követően, a belső tartalom felé fordulásban, a nézőpont áthelyeződésében. A másik fontos üzenet pedig – melyet Hunor és Magyar példáján át tanulhatunk – az, hogy az emberi világban nem egymást legyőzni, felülmúlni jelent dicsőséget és győzelmet. Hanem az, ha egymással karöltve és vállvetve küzdünk és emelkedünk! De menjünk még tovább.. a Jupiter oldaláról találkozhatunk ugyanis olyan rejtett erőkkel, amelyet már kevesen vesznek figyelembe! A Jupiter ugyanis együttáll a Lilith-tel (fekete Hold), ennek erőssége november utolsó napjaiban lesz érezhető igazán, de az együttállás mindvégig folyamatos. A sokat vitatott Lilith, akit a kísértő, vonzó, sötét csábító erőnek állítanak be, valójában Ádám első felesége volt, aki még tudta: EGY a férfivel, sem nem kisebb, sem nem nagyobb tőle! Ám, mivel nem volt hajlandó alárendelni magát a férfinak, ezért kiűzetett az Édenből. Kedves Hölgyeim, ha ez a történet nem ismerős, akkor felesleges is tovább olvasni… gondoljunk csak arra, hogy mennyit küzdünk a szerelmünkért, a társunkért, akivel biztosan tudjuk: egyek vagyunk! És mit tesz a külvilág? Elítél, kiűzet, kinevet. A férjének önmagát is alárendelő „Évát” dicsőíti, a vele teljes egységet alkotót megveti. Helyben vagyunk. Megjelenik tehát az egyik oldalon a tiszta lélek, a tiszta, igaz érzelmek igazsága, a női minőség emelésének lehetősége – a másik oldalon pedig, borulása és ledőlése mindazon értékrendszernek és nézeteknek, amelyeket eddig az ember-is-ég működtetett. A trigon a felemelkedésre való belső motivációt adja. Arra késztet, hogy égessük ki mindazon téveszméket, melyek az eddigi patriarchális rendszert szolgálták! Ne az anyagot dicsőítsük, ne az anyagból legyen szent, hanem a szentségből legyen anyag! Lássuk meg, mennyire küzd a férfi minőség, hogy a nőt elférfiasítsa és az anyagba húzza, így szerezve hatalmat fölötte! A kettőnek márpedig egyet, egymással alkotott egészet kellene alkotnia. 2013 vége tehát lehetőséget ad a felemelkedésre. Ha tudatosan segítjük e folyamatot, és nem félünk a szükséges átalakulásoktól (elsősorban eddigi nézeteinket tekintve), akkor 2014-re már egy új minőség születik.

Zentai Anna