2013. december 12. – 13.

December 12. csütörtök – 13. péntek – Átalakuló érzelmek

 A csütörtökről péntekre forduló éjszakán válik egzakttá a Jupiter és a Szaturnusz bolygók inspiráló, emelő erejű fényszöge, amely többek között a lelki-érzelmi átalakulásokat, szintemelkedést segíti. Megérthetjük, és szélesebb ívekben átláthatjuk a lélek működését, az érzelmek világát, ideje jön tisztázni magunkban az igaz érzéseket, ez pedig önmagunk felvállalásához és az eddigi értékrendszerünk gyökeres átalakításához vezet – illetve a kettő egymást segíti. Mindenki tapasztalhatja, más és más életterületeken, hogy a lelkiséget, az érzéseket ápolni kell, érezni, élni kell a szívnek, ez a helyes út… Ehhez pedig olyan változások kellenek, amelyeket a külvilág, vagy más (aki nem a mi szívünkkel érez), nem biztos, hogy megért és elfogad – azonban mindenkinek a maga egyéni útját kell követni és a saját érzéseiben megtanulni bízni és hinni! A most zajló változásoknak tehát sarkalatos kérdése az érzelemvilág működése, amelyet nem rejtegethetünk és nem fojthatunk el tovább. A lélek teljessége túlmutat minden anyagi jóléten, minden észérven, minden máson, ami racionális. A Nap és a Merkúr továbbra is a Skorpió és a Kígyótartó csillagképek alatt halad, így a gyógyító energiákat és Tejút-erőket rajtuk keresztül kapjuk. A Hold a Halak csillagzat alatt jár csütörtökön, az esti órákban áll együtt az Al Rischa csillaggal, ez a lelki összegzés ideje. Ezt követően, és ez alapján már új minőségek tudnak elindulni, a Hold pedig már a Kos csillagkép alá érkezik. Pénteken így nagy szellemi-lelki erőt, célratörést érezhetünk. A Vénusz elhagyja a Nyilas csillagképet, és közelít már a Bak feje felé, miközben folyamatosan a Sas alatt jár. A Turul minőség így felerősödik, a tudásból az őrzésbe való átmenet érezhetővé válik. A már megszületett fényt az érzelmek és a művészetek terén őrizni, védeni kell, a tanításokat a hétköznapi élet során felhasználni. A csütörtöki nap érzelmekben és a női minőségben erőpróbát hoz, de ez által kaput is nyit, a tiszta nőiség és az érzelmek felvállalása időszerű. Péntek már a változásoknak kedvez, új eszmék és új érzések megismerése által kedvező újításokat indíthatunk el. Termékeny erőket nem érdemes tovább rejtegetni, sokkal inkább ideje van az eddig elnyomó páncélok szétrobbantásának. Érdemes tudatosítani, hogy a sors rámutathat arra, mi tesz bennünket teljessé, de alakulása felett hatalmunk van, és a változások megvalósítása már rajtunk múlik. A Mars lassan bekapcsolódik az Uránusz és a Plútó aspektusába, ezzel újra háromszög alakul ki az égbolton, amely december 25-én válik egzakttá. Egyik oldalon erős akarat és küzdelem mutatkozik az egyensúly megélésére, a kiegyensúlyozott párkapcsolatra, a harmóniára, az aratásra – a másikon pedig az eddig karmikusan felvett terheket lehet letenni, az Uránusz által, egy új és jobb életminőség elindításához. Mindennek csúcsán, megoldásként és eredményként is, a Plútó áll, elhozva a teljes megújulást, az igazi küldetések és értékek felvállalását, a felemelkedést, a gyógyulást.

Zentai Anna