2013. december 07. – 08.

December 07. szombat – 08. vasárnap – Frissítő, lendületet adó energiák

 Ezen a hétvégén minden szinten, testileg-lelkileg-szellemileg ideje van a tisztításnak, lelkünk szabadságának a megteremtésének, és nagy erőkkel indulhat be a fejlődés és a harmonizálódás az érzelmek és művészetek területén. Vegyük sorra ismét az égitesteket, érdemes kevésbé gondolkodni, még inkább érzékelni helyzetüket!

NAP – A nyilas Nap az élet nagy igazságainak, a dolgokat működtető elveknek a keresését, megismerését, átlátását jelöli. Ebben az időszakban az igazságérzetünk felerősödik, világosabban érzékelhetjük az igaz és a hamis dolgok közötti különbséget. A Nap most lépett fel a Tejútra, a beavatások és isteni energiák útjára, amely egyben lehetőséget is ad arra, hogy a hétköznapok ördögi mókuskerekéből kiemelkedjünk, felülemelkedjünk eddigi látásmódunkon, és magasabb szintről lássuk, értsük meg helyzetünket. A Nap szimbolizálja a feltétlen, igaz és sugárzó szeretetet, amely kérdés és elvárás nélkül mindenhova meleget áraszt. Valamint az önirányítást, az életünk önálló vezetését, sorsunk uralását is – mindezen minőségeknek most kiemelt szerep jut! A Nap mögött a Skorpió és Kígyótartó csillagképek átfedése láthat az égbolton. Előbbi szembenézésre késztet önmagunkkal, idejét mutatja annak, hogy levágjuk mindazt, ami már nem méltó egy igaz, teljes, őszinte, szeretetre épülő élethez. A szeretet természetesen nem csak társaink felé, hanem önmagunk felé is irányuló szeretetet jelent! A Kígyótartó pedig saját erőink kézben tartását, irányítását hangsúlyozza, és gyógyítás-gyógyulás képességét, erejét adja.

HOLD – A Hold e hétvégén a Vízöntő jegyében jár, vasárnap délelőtt pedig a Halakba lép. A Vízöntő idején fogékonyak vagyunk az új és különleges dolgokra, önzetlenül és kreatívan cselekszünk. A Halaknál már a Természettel és a Mindenséggel való egységre tudunk ráhangolódni, a hétköznapok történéseit összegezzük és felkészülünk egy új minőség elindulására. A Hold most ugyanakkor a Bak és a Vízöntő csillagkép átfedésénél vonul el az égbolton. A tapasztalatokon alapuló bölcsülést és céltudatosságot is jelképező Bakot a szombati napon érzékelhetjük, a Vízöntő tisztító erejét ugyanakkor mindkét napon. A igazi vágyaink, igazi értékeink, igazi sorsfeladataink, igazi egyéniségünk felvállalását hangsúlyozza a Bak, majd a Vízöntő múltba ömlő vize által, ha valóban vállaljuk e szent küldetést, már beindulhatnak a megtisztító, felszabadító folyamatok. Vasárnap a késő esti óráktól már a Vízöntő jövőbe ömlő vizét éri el a Hold, ekkor már a jövőbeni teljességünk érdeke, hogy tisztázzuk helyzetünket és tisztítsuk a lelkünket. A Hold a Belső Otthon szimbóluma – saját lelkünkben hazaérve, már nem tud elbizonytalanítani, megingatni, tévútra terelni a külvilág. Ennek érdekében is zajlik most a tisztítás.

MERKÚR – A Nyilas jegyben járó Merkúr az őszinte, igaz beszélgetések, megnyilvánulások ideje, és most érthetjük meg a magasabb összefüggéseket is. Mögötte a Skorpió és a Kígyótartó csillagkép, e hétvégén a Skorpió ollója – a beszélgetésekben, eszmecserékben így a levágás jelenik meg, elmulasztását segítik azon dolgoknak, amelyekben nincs benn a fény…

VÉNUSZ – A Bak jegyében járó termékenységbolygó most sorsfeladatát mutatja annak, hogy vállaljuk igazi tehetségeinket, érzéseinket, mindazon dolgokat, melyekben a harmóniát megérezzük. Ne menjünk tovább azon dolgok ellen, amelyek valóban a régóta vágyott egyensúlyt és harmóniát jelentik számunkra. Bontakoztassuk ki a nőies, illetve alkotó energiákat és vegyük észre, mi képviseli a fényt, a valódi értéket az érzelmekben, a párkapcsolatokban. A Vénusz most érkezik le a Nyilas csillagkép végén, a már felvett Tejút-energiákkal, ideje a tudásunkat beültetni a hétköznapi életbe, a kapcsolatokba.

MARS – A Szűz jegyéből a Mérlegbe lép most a Mars, aki eredendően a vegetáció, a növekedés bolygója. Ő ad lendületet, gyorsítást, erőt, elszántságot mindennapi vágyainknak. Szombat estétől a Vénusz uralma alá kerül, így az érzelmek a szenvedélyességgel és erős akarattal párosulnak. Mindez együtt segít kitörni azokból az önkorlátozó minőségekből, amelyek miatt visszafogtuk teremtő, alkotó képességünket és nőiességünket, vagy érzelmeinket. A Mars most nagy erőt ad a párkapcsolatok kiegyensúlyozásához, fejlődéséhez, és a művészetekben való érvényesülésnek, különösen a színészettel, zenével, és a szépségápolással kapcsolatos hívatásoknak. Mögötte még jó darabig az Arató Szűz múltból elrugaszkodó része ragyog, felhívva figyelmünket arra, hogy a múlt rendezése most fontos, illetve, hogy a jövőbeni aratás magjait most vetjük el…

JUPITER – A Rák jegyében, az Ikrek csillagkép fejénél járó Jupiter továbbra is a lelket, az érzéseket, a családi viszonyokat működtető nagy igazságok tanulásának idejét mutatja. Az igaz érzések, a láthatatlan szálak válnak érzékelhetővé általa, ugyanakkor a múlt tanításai, bölcsességei is most kapnak nagy hangsúlyt. Az Ikrek által a kettősségek, különbözőségek megtapasztalása, és a mögöttük lévő, tiszta látással érzékelhető egység jelennek meg. Megérthetjük a különböző működéseket, és hangsúlyosan ideje van az összefogásnak, annak, hogy a másságok ne egymás ellen, hanem egymáshoz forduljanak!

SZATURNUSZ – Továbbra is a Skorpió jegyében és a Mérleg csillagzat alatt jár a Szaturnusz, aki az eddigi értékrendszerek átalakulását, az érzelmi-lelki stabilitás megteremtésének sorsfeladatát mutatja most. Minden átértékelődik és a külsőségek helyett a belső tartalomra helyeződik a hangsúly – kérdés lehet persze, hogy ezt észrevesszük-e? A háttérben a Mérleg az isteni igazság szimbóluma, amely az alsó világban látható – az igazság sem az, ami kint van a szemünk előtt, hanem az, amit mélyen belül érzünk.

URÁNUSZ – A Kos jegyében, a Halak csillagkép visszaúszó halának fonalánál jár most az Uránusz. Mindez idejét mutatja a régóta fojtogató kötések, függések, magatartásformák levágásának, a magunkkal hozott tehetségek, egyéni képességek kibontakozásának, mindez által pedig egy új, tiszta és szabad korszak elindulásának.

NEPTUNUSZ – A Halak jegyében uralmi helyzetben van a Neptunusz, mögötte a Vízöntő csillagkép. Az önzés és függés elhagyását segíti ő is, hangsúlyos idejét mutatva a mély lelki megtisztulásnak, a kegyelemnek, az áldozatos, önzetlen szeretetnek és a spirituális képességek felerősödésének.

PLÚTÓ – A Bak jegyében, a Nyilas csillagzat alatt jár a Plútó, akiben sorsfordító erő rejlik. Kaput nyit az égi tanításokra, a felsőbb világok felé fordulásra, az égi kapcsolatfelvételre, a tudás kiárasztására. Idejét annak, hogy korlátainkból kitörve, radikális, de megfontolt lépések által, felvállaljuk igazi küldetéseinket és egy magasabb minőségű életvitelt.

Zentai Anna