2013. augusztus 03. – 04.

Augusztus 03. szombat és 04. vasárnap – Lásd – Értsd – Halld – Engedd!

 A mostanában zajló, lelkünket felkavaró folyamatok mélyebb megértése, és ez által a megbocsátás és elengedés ideje van. Csak rajtunk múlik, hogy ez megtörténik-e, vagy sem. A jelenleg az égbolton látható, átfutó Víz-trigon, hangsúlyos idejét mutatja annak, hogy rendezzük családi kapcsolatainkat, és szeretettel elengedjük a múltat. Ez azonban csak akkor jöhet létre, ha megértjük a múltban történtek mélyebb összefüggéseit, a másik ember sorsát, és a sajátunkat is, rálátunk saját utunkra, és karmikus vállalásainkra. A Nap a Rák csillagkép elengedést jelképező ágánál halad, és a fény, a világosság eljövetelére ad esélyt. Az oroszlán jegyében történik mindez, tehát a Nap saját uralmi jegyében, a rálátás, és a feltételek nélküli szeretet hangsúlyos üzenetét hozza! Ha nem takarjuk el, a másikat hibáztatva, a szemünket a valóság meglátása elől – akkor képessé válunk arra, hogy szeretettel elengedjük azt, akivel már nincs dolgunk, akkor is, ha a múltban sérüléseket szenvedtünk miatta. Lássuk meg: a sérüléseket valójában nem ő maga okozta, ezeket mi engedtük megtörténni. A Hold szombaton az égi vadász, Nimród csillagai alatt jár. A nap elején (ez jelenik meg az álmok üzeneteiben) elhalad a Betelgeuse csillag alatt, amely Nimród válla. Így álmaink is, egy magasabb életminőség élésének a felvállalására mutatnak rá – szabad akaratunk szerint, vállalhatjuk, hogy szintet lépünk, természetesen nem kötelező boldogabbnak lenni, de rátérhetünk az igazi utunkra! A nap folyamán a Hold már Nimród elengedést jelképező keze alatt halad, majd a nap második felében az Ikrek lába alá ér, így örömmel és megkönnyebbülve léphetünk rá egy új útra. Vasárnap a Hold így az Ikrek alatt folytatja útját, és délután együttáll az Ikrek szívével, amely lehetőséget ad arra, hogy a kettősségeken túl, megéljük, megteremtsük a szeretetben való, eredendő egységet! Ne a másikat hibáztassuk – működjünk együtt vele, ez gyógyítja a saját szívünket is! A Merkúr szintén az Ikrek alatt jár, és vasárnap éri el annak legragyogóbb csillagát, Polluxot. Ő a halhatatlan, örök értékek minősége, amelyre most az értelmünk is megnyílik! Beszélgetéseinkben is ezt a minőséget tapasztalhatjuk meg. A Vénusz továbbra is az Oroszlán alatt halad, de már eléri annak nemző részét, ahol a csillagok születnek. Óriási teremtő, alkotó erőket szabadít fel, így még eredményesebbek lehetünk mindenfajta alkotó munkában és érzelmi kapcsolatban, ha azzal szeretettel foglalkozunk. A Mars és a Jupiter továbbra is a Rák jegyben, és az Ikrek csillagkép alatt halad. Szombatról vasárnapra forduló éjjelen, a Mars eléri a Testvérek derekát, köldök-csillagát, amely a közös szeretet-energiaforrás szimbóluma. A Jupiter pedig Castor lábánál haladva, egyre közelít az Alhena csillag felé – hamarosan eljön az idő, hogy igazán a sarkunkra álljunk… A hétvégi bolygóállásokat tekintve, szombaton éjfélre a Hold eléri a Jupitert, ez derűs, optimista, szeretetteljes időszakot hoz. Könnyebben és bizalommal nyílunk meg a békének, a szeretetteljes gesztusoknak, megérthetjük a lelki és családi működéseket. Vasárnap délben éri el a Hold a Marsot, ez már tüzesebbé, impulzívvá teszi érzéseinket. Nagyobb erőt tudunk kifejteni a családi egység és a szeretet érdekében. Szintén a vasárnapi napon, délután 17 óra tájban válik egzakttá a Nap és az Uránusz felemelő fényszöge, amely ugyanakkor több napos hatókörrel rendelkezik, így áldásos emelő erejét jó darabig élvezhetjük. A szeretetteljes rálátás és elengedés áll az egyik oldalon, és a múlt kötéseitől való felszabadulás, ez általi tisztulás és elindulás a másik oldalon. Mindez új, szebb korszakot nyithat kapcsolatainkban, lelkünkben. Most érdemes elengedő, tisztító meditációt is tartani. Áldott hétvégét kívánok mindenkinek!

Zentai Anna